Adjunct-directeur Financieren Cultuur+Ondernemen (gesloten)

Profiel: kredietspecialist, strateeg, hands-on, affiniteit cultuursector

Cultuur+Ondernemen is het kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector. Wij ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten. Daartoe werken we onder meer samen met overheden en fondsen, om het effect van hun cultuurbeleid en –investeringen te vergroten. Met onze programma’s en activiteiten versterken we de cultuursector en maken haar onafhankelijker, zodat de sector kan floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van de werking van cultuur.

We werken aan een stevig fundament voor een vitale en toekomstbestendige cultuursector. Dat fundament bestaat uit ondernemen, financieren en governance. Dit vraagt van ons een scherp oog voor het karakter en de complexiteit van de cultuursector.

Voor het onderdeel Financieren zoeken wij een maatschappelijk financier/adjunct-directeur Financieren (0,8 FTE). Je missie: de kennis over financieren in de culturele en creatieve sector vergroten en de sector toegang geven tot financiering.

Verantwoordelijkheden
Als adjunct-directeur Financieren ben je lid van ons managementteam en geef je leiding aan een team van acht medewerkers plus flexibele schil. Je bent verantwoordelijk voor het delen van kennis over cultuurfinanciering, het ontwikkelen van passende financieringsinstrumenten voor de cultuursector en het verschaffen van leningen en garantstellingen aan ondernemers. Verder ben je verantwoordelijk voor de loketfunctie: hier komen mensen met vragen binnen en worden ze in de juiste richting gewezen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Je bent ook verantwoordelijk voor het Fonds Cultuur+Financiering. Wij verschaffen via dit fonds de leningen en garantstellingen die we in samenwerking met partners hebben ontwikkeld. Het Fonds beheert een vermogen dat in korte tijd gegroeid is van circa € 6,5 naar € 60 miljoen.

Uitdagingen
De uitdaging binnen deze functie is drieledig:

  • Een toekomstbestendig, sterk en veerkrachtig fonds realiseren, dat financiering, oplossingen en kennis biedt die aansluiten bij de behoeften van de sector;
  • Het beheren van en bouwen aan relaties en duurzame partnerships met o.a. overheden, belangenorganisaties, financiële instellingen en rijks- en private fondsen;
  • De kennisfunctie en -activiteiten verder professionaliseren, in samenhang met onze andere programma’s.

Profielkenmerken
Je hebt aantoonbare ervaring met bancaire dienstverlening, in het bijzonder met financieren, (financiële) bedrijfsprocessen en vermogensbeheerders. Bij voorkeur heb je ook in de keuken van andere organisaties gekeken en ervaring opgedaan bij andere bedrijven of overheden.

Kennis van de culturele en creatieve sector is geen must, interesse ervoor hebben wel. Je voelt aan dat in de cultuursector intrinsieke motivatie voorop staat. Geld is hier een middel en geen doel. Het spreekt voor je als je een actieve rol hebt gespeeld in maatschappelijke of culturele initiatieven.

Je bent strategisch en analytisch sterk en in staat een visie te ontwikkelen en aanjager te zijn van vernieuwing van financieringsvormen voor de creatieve en cultuursector. Je bent in staat om deze visie te vertalen naar een operationele invulling.

Je hebt ruime leidinggevende ervaring met het verbeteren van de organisatie, processen en systemen. Je weet de organisatie te enthousiasmeren en besteedt de nodige aandacht aan het betrekken en ontwikkelen van je medewerkers. In verband met de grootte van de organisatie is een hands-on mentaliteit gewenst. Ervaring met digitale dienstverlening en agile-werkmethodes strekken tot de aanbeveling.

Je herkent je in de volgende woorden: een stevige persoonlijkheid, tactisch en strategisch sterk, politiek-bestuurlijk sensitief, verbinder, people manager, proactief, resultaatgericht, hands-on mentaliteit.

Informatie
Cultuur+Ondernemen laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling en René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via www.gasselingsearch.nl/vacatures. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of René Hanssen op 073-8200374.