Vacatures

Voorzitter Wonen – NVM

Organisatie

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is actief in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.

De NVM-vereniging is -via haar dochter NVM Holding- aandeelhouder van diverse werkmaatschappijen met een eigen governance. Gezamenlijk vormen zij de NVM-Groep.

De NVM oefent haar zeggenschap in deze bedrijven uit via de aandeelhoudersvergaderingen en samenwerkingsovereenkomsten. Het NVM-bureau opereert als stafbureau voor NVM en NVM Holding.

De NVM-Groep staat voor bijna € 60 mln. omzet en 250 medewerkers.

Bestuurlijk model

De NVM is georganiseerd rond drie gespecialiseerde vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk Vastgoed, die ieder een eigen bestuur hebben. Deze vakgroepen weten wat er speelt in hun marktsegment, signaleren ontwikkelingen en trends en bieden professionele ondersteuning bij marktspecifieke vragen. De drie vakgroepen hebben – binnen de vastgestelde verenigingskaders – een grote eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen marktsegment. En worden daartoe door het NVM-bureau gefaciliteerd en ondersteund.

De voorzitters van de vakgroepen zijn het boegbeeld van hun sector. Zij zijn de inspirerende en verbindende factor:

 • voor de ‘eigen’ achterban;
 • tussen de NVM vereniging en de eigen vakgroep.

Met de vakgroep en de collega’s uit het vakgroepbestuur ontwikkelt de vakgroepvoorzitter de strategie in zijn/haar segment en bewaakt hij/zij de uitvoering van deze strategie. Marktontwikkeling, business ontwikkeling, innovatie en NVM dienstverlening zijn hierbij belangrijke thema’s.

De Algemeen Voorzitter richt zich, samen met het algemeen bestuur, op de overall strategie en de synergie van NVM als geheel. Hij/zij is het boegbeeld op macro niveau (politiek, VNO NCW, MKB NL etc.) en is de verbindende leider NVM-breed. Missie en strategie NVM-Groep, governance NVM-Groep, verbinding met maatschappelijke thema’s en NVM-ondernemerschap zijn hierbij belangrijke thema’s.

Basisprofiel bestuurders NVM

De bestuursleden van NVM zijn bepalend voor de toonzetting en samenwerking binnen de vereniging. Hebben een voorbeeldfunctie ook als het gaat om integriteit en gevoel voor ethiek.

We zoeken stevige bestuurders, verbinders, professionals die scherp kunnen debatteren en tegelijkertijd aansturen op een sterk en gedragen teamresultaat als bestuur. Voor allen gelden de volgende vereisten:

 • Helicopterview, strategisch kunnen denken;
 • Ervaring als ondernemer of met ondernemers;
 • Ervaring met verenigingen en de dynamiek die dat met zich meebrengt;
 • Veel gevoel voor ethiek en integriteit (voorbeeldfunctie, toonzetting);
 • Geen conflicterende betrokkenheid bij andere (branche)organisaties makelaars/taxateurs;
 • Geen (neven)functies die conflicterend kunnen zijn;
 • Onderschrijven van de NVM Gedragscode bestuurders.

Naast de functie van Voorzitter Wonen is ook de functie van Algemeen Voorzitter vacant. Voor elk van de functies is een selectiecommissie gevormd. De selectiecommissies schakelen met elkaar gedurende het proces.

Hieronder werken we de functie Voorzitter Vakgroep Wonen verder uit.

Voorzitter Vakgroep Wonen

De Voorzitter Wonen is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het vakgroepbestuur en het behartigen van de belangen van de leden die aangesloten zijn bij de vakgroep. Hij/zij leidt de vergaderingen en draagt zorg voor een open, constructief kritische en respectvolle communicatie binnen het bestuur en met de NVM-leden en het NVM-bureau. 3

In de Vakgroep Wonen zijn de leidende thema’s:

 • Visie op en ontwikkeling van het makelaars- en taxateursvak;
 • De NVM-strategie op het segment Wonen;
 • Ledenbinding, ledenondersteuning;
 • Ontwikkelingen in de consumentenmarkt;
 • De NVM-dienstverlening aan de leden.

De Voorzitter Wonen is het boegbeeld van NVM Wonen. Hij/zij is in het Algemeen Bestuur de vertegenwoordiger van de expertise op het vakgebied wonen en maakt de verbinding tussen NVM Wonen op landelijk niveau en de regionale NVM afdelingen.

Profiel

De voorzitter Wonen heeft bij voorkeur de volgende achtergrond:

 • Is een ervaren en succesvol ondernemer, is NVM Wonen makelaar of -taxateur. Hij/zij hoeft niet persé meer het makelaars- of taxateursvak (intensief) uit te oefenen;
 • Is gezaghebbend en heeft statuur;
 • Heeft een brede bestuurlijke ervaring, liefst ook buiten NVM kringen;
 • Heeft ervaring met de voorzittersrol;
 • Heeft visie op de markt en de business maar ook op de wijze waarop maatschappelijke ontwikkelingen impact hebben op het makelaars- en taxateursvak.

De voorzitter die we zoeken is een strateeg met visie, is overtuigend, representatief, communicatief sterk, een pleitbezorger en een verbinder. En heeft de kwaliteit om bij complexe thema’s, samen met bestuur en achterban, koers voor de vakgroep te bepalen en te behouden. We zoeken iemand die de skills heeft om een goede belangenbehartiger richting externe partijen en overheid te worden, maar hij/zij hoeft daar (nog) geen trackrecord op te hebben. 4

De Voorzitter Wonen is qua agenda flexibel en 6-8 dagdelen per week beschikbaar voor het uitoefenen van de functie. De honorering is passend bij de zwaarte van de functie en het bijbehorende tijdsbeslag.

Procedure

De NVM laat zich in deze procedure bijstaan door ir. Marcel Gasseling van Gasseling Search. U kunt uw interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Download hier het profiel in pdf.