Vacatures

Voorzitter – Transport en Logistiek Nederland (gesloten)

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt leden en werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa voor Nederlandse wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. TLN vertaalt de collectieve belangen naar de effecten voor individuele ondernemers en bundelt individuele vragen en problemen tot collectieve acties. TLN is het aanspreekpunt voor overheid, politiek, en bedrijfsleven en daarmee de belangenbehartiger van de gehele sector. Gesteund door ruim  5.000 leden behartigt TLN de belangen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Dat is een brede achterban met 1 gezamenlijk doel: de ontwikkeling van een – internationaal – concurrerende sector waarin kwaliteit, innovatie en duurzaamheid centraal staan.

TLN manifesteert zich steeds sterker in het totale logistieke domein om de belangen van haar leden te behartigen. De marktpositie en het rendement van de ondernemers die aangesloten zijn bij TLN zijn immers steeds meer afgeleid van de positie die zij in (internationale) logistieke ketens innemen. Het gaat er om als TLN dichter aangesloten te zijn op de macro-economische en internationale logistieke trends om van daar uit de vertaal slag naar de leden te maken.

Kernvragen zijn:

 • Wat zijn de trends in de internationale logistieke infrastructuur (terminals, vliegvelden, havens, spoor) en wat zijn de belangen van en de consequenties voor het Nederlands bedrijfsleven?
 • Hoe ontwikkelt de logistieke waardeketen zich en wat betekent dat voor de sectorontwikkeling vanuit TLN?
  Wat zijn de lobby issues, welke partnerships en dienstverlening moet TLN ontwikkelen om de leden nog beter te faciliteren?

Vereniging en organisatie

De leiding van de vereniging is belegd bij het bestuur onder voorzitterschap van de voorzitter. Het bestuur stelt het algemeen beleid vast. De werkzaamheden ten behoeve van de vereniging worden verricht door de organisatie onder leiding van de directie. De organisatie staat onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

TLN kent naast het bestuur verschillende bestuursorganen. Met deelmarktbesturen, regiobesturen, kringen en vaste adviescommissies wordt maximale inbreng, draagvlak en betrokkenheid vanuit de leden geborgd. De ledenraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de hierboven genoemde verenigingsorganen. De directie is de spin in het web die de verschillende verenigingsorganen en de bureau-organisatie op een hoogwaardige en efficiënte organisatie moet laten renderen. De directeur is voorzitter van het Management Team.

Functie en profiel

De voorzitter:

 • Is het boegbeeld van de vereniging;
 • Treedt op als vertegenwoordiger van de vereniging en haar leden;
 • Manifesteert de vereniging op nationaal en Europees niveau;
 • Is de bindende kracht tussen de leden, zowel individuele leden als gesegmenteerde groepen leden en de vereniging;
 • Is voorzitter van het bestuur. Het bestuur heeft de leiding van de vereniging en stelt het beleid vast. Het bestuur begeleidt en ziet toe op het functioneren van de directie en de organisatie;
 • Heeft de leiding van de vergaderingen van de ledenraad en het bestuur van de vereniging.

De ideale kandidaat voldoet aan de volgende criteria:

 • Leeftijd 45-55 jaar;
 • Bewezen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Empathische persoonlijkheid;
 • Stevige en overtuigende persoonlijkheid die in staat is in zowel het nationale als het internationale politieke krachtenspel beslissingen en standpunten te beïnvloeden ten gunste van de belangen van TLN;
 • Gezaghebbend (uitstraling naar extern);
 • Visionair, inspirerend en stimulerend, zowel naar de externe als interne omgeving;
 • Ervaring met de media;
 • Is in staat te spreken voor grote groepen;
 • Managementervaring in bedrijfsleven of publieke sector, affiniteit met de branche is een pré;
 • Heeft oog voor de laatste technologische ontwikkelingen en hun effecten op de sector;
 • Is in staat zich de bedrijfstakproblematiek snel eigen te maken;
 • Heeft een breed netwerk op topniveau in bedrijfsleven en politiek;
 • Is in staat draagvlak te creëren;
 • Is toegankelijk voor en in staat en bereid te communiceren met iedere ledencategorie, derhalve van klein tot groot;
 • Flexibel in tijdsbesteding/beschikbaarheid.

Samenspel Voorzitter en Directeur

Kenmerkend voor brancheorganisaties is dat de samenwerking, rolverdeling, portefeuilleverdeling tussen de voorzitter en de directeur bepalend is voor het succesvol opereren van de vereniging.

De aandachtsgebieden van de TLN-voorzitter zijn:

 1. Uitdragen van visie en standpunten van de vereniging;
 2. Onderhouden van de contacten met de media namens de vereniging;
 3. Politieke vertegenwoordiging en lobby in Den Haag en Brussel;
 4. Samenwerken en de contacten onderhouden met buitenlandse zusterorganisaties, Eurocommissarissen en Europarlementariërs;
 5. Participeren in de IRU in Geneve en Brussel;
 6. Deelnemen in externe vertegenwoordigingen namens de vereniging;
 7. Representeert de vereniging op diverse bijeenkomsten, in- en extern in het land, houdt voordrachten en speeches;
 8. Bezoeken van leden uit de verschillende segmenten.

Aandachtsgebieden van de Algemeen Directeur zijn:

 1. Het formuleren van het TLN-ondernemingsbeleid;
 2. Omzetten van visie in gerichte actie, producten, diensten, informatie en advies;
 3. Het ontwikkelen van het TLN-ondernemingsplan met een hieraan gerelateerde begroting;
 4. Inrichten en aansturen van de TLN-organisatie;
 5. Het sturen en bewaken van prestaties t.o.v. het ondernemingsplan en begroting;
 6. Zorg voor een excellente marketing en communicatie TLN-organisatie;
 7. Representeren van de TLN-organisatie op diverse bijeenkomsten, houdt voordrachten en speeches;
 8. Bezoeken van leden uit de verschillende segmenten.

Dit leidt uiteindelijk tot de volgende werk/taakverdeling voor de Voorzitter en de Algemeen Directeur

 1. De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging.
 2. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de organisatie.
 3. Tussen de voorzitter en algemeen directeur vindt gestructureerd werkoverleg plaats over de uit te voeren werkzaamheden van vereniging en organisatie.
 4. De voorzitter voert in overleg met de algemeen directeur de interne en externe representatieve verplichtingen uit en het bezoeken van de leden.
 5. Voorzitter en algemeen directeur hebben in goede afstemming met het Bestuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het vaststellen en onderhouden van de Missie en de Visie van de vereniging.
 6. Voorzitter en algemeen directeur zijn in staat om – vanuit respect voor elkaars functie, competenties en persoon – een optimale samenwerking tot stand te brengen en te houden.

De voorzitter van TLN is dus het boegbeeld van de sector. Hij/zij staat voor de sector, straalt de trots van de sector uit en weet daarnaast op de sector te positioneren als partij die substantieel bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven van Nederland. Binnen de vereniging is de voorzitter een verbinder die in staat is de sector als geheel vooruit te brengen.

Voorwaarden

De functie van Voorzitter is een functie voor gemiddeld 3 tot 4 dagen per week. De nieuwe voorzitter is bereid zich
2 x 4 jaar te committeren aan de vereniging. De vergoeding is marktconform.

Informatie

TLN laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 26 januari 2019 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.