Vacatures

Voorzitter – Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (gesloten)

De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) behartigt de collectieve en individuele belangen van Ondernemers in de 4 bedrijfstakken stukadoren en afbouw, vloeren en terrazzo, plafond- en wandmontage en natuursteen. De vereniging heeft bijna 1700 leden en kenmerkt zich door een actief verenigingsleven waarin zowel gemeenschappelijke als specifieke activiteiten voor beroepsgroepen binnen de vereniging georganiseerd worden. NOA is vertegenwoordigd in diverse besturen van externe organisaties. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat dat vanuit de vestigingsplaats Veenendaal de werkzaamheden uitvoert.

NOA is een vereniging die zich in een fase van transitie bevindt. De markt verandert, arbeidspatronen zijn aan het veranderen wat ook weer tot uiting komt in de veranderingen van het ledenbestand. De vereniging werkt intensief samen met andere organisaties om de belangen van leden beter te dienen en tegelijkertijd dient er intensief beleid te worden gevoerd om leden aan de vereniging te binden en draagvlak te organiseren voor het beleid van de vereniging.

Voorzitter

De voorzitter moet als boegbeeld van de organisatie in staat zijn leiding te geven aan de vereniging. Hij/zij moet boven partijen (en segmenten) staan en tegelijkertijd de verbinding leggen. Hij/zij schakelt met aanpalende verenigingen en weet op een effectieve manier het NOA-geluid en de NOA-thema’s onder de aandacht te brengen. Gevoel voor belangenbehartiging, voor verenigingsontwikkeling en voor besturen zijn hierbij cruciaal.

De ideale kandidaat heeft affiniteit met belangenbehartiging, met besturen en met ondernemers in de afbouw. Is in staat de verbinding te leggen tussen de vraagstukken binnen de afbouwsector enerzijds en de grote maatschappelijke en politieke vraagstukken anderzijds.

Om een adequaat antwoord te geven op de vele uitdagingen en taken waarvoor  NOA zich geplaatst ziet moet de voorzitter daarnaast beschikken over de volgende competenties:

 • De voorzitter heeft statuur. Is een natuurlijke leider. En tegelijkertijd iemand die anderen wil en kan laten scoren;
 • De voorzitter spreekt de taal van de ondernemer. Hij/zij is intern bindend en een teamplayer; Hij/zij is een goede coach;
 • De voorzitter is oplossings- en resultaatsgericht, gedreven, authentiek en contactueel sterk. Hij/zij is in staat om tegenstellingen te overbruggen en is altijd op zoek naar win-win situaties (niet profileren om te profileren);
 • De voorzitter is een verenigingsman en dienstbaar aan de vereniging; snapt dat hij/zij onderdeel is van een groter geheel;
 • De voorzitter heeft bestuurlijke ervaring, kan als voorzitter leiding geven aan grotere en kleinere bijeenkomsten, is in staat om te luisteren naar opvattingen van leden en kan grote groepen van mensen op overtuigende wijze toespreken; Hij/zij is rolvast en weet op een prettige manier ook anderen in hun rol te ondersteunen;
 • De voorzitter dient in staat te zijn richting en inhoud te geven aan samenwerking met andere maatschappelijke organisaties waarmee NOA directe contacten onderhoudt;
 • De voorzitter is in staat om een goede samenwerking te ontwikkelen met het secretariaat en de directie in het bijzonder;
 • Heeft affiniteit en interesse van algemene en politieke ontwikkelingen in Nederland en het buitenland.

De voorzitter heeft de volgende taken:

 • Is voorzitter van de Algemene Ledenvergadering, Ledenraad en bestuur. Hij/zij legt over het handelen van het bestuur verantwoording af van het beleid en draagt de mening uit van het bestuur;
 • Onderneemt initiatieven tot het enthousiasmeren en verbinden van leden voor de vereniging;
 • Is voor leden en stakeholders aanspreekpunt namens het bestuur;
 • Is het eerste aanspreekpunt en klankbord voor de directie (en secretariaat) van de vereniging;
 • Levert een bijdrage aan de vorming van het beleid en draagt het beleid en doelstellingen van de vereniging uit;
 • Zal als eerste vertegenwoordiger van de vereniging naar binnen en in samenspraak met overige bestuursleden en directie naar buiten optreden.

Tijdsbesteding

De invulling van het voorzitterschap zal vooralsnog gemiddeld een dag per week in beslag nemen. Waarbij maximale flexibiliteit aan de orde is. De vergoeding is marktconform.

Procedure

NOA laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen – voor 3 mei 2019 – hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.