Vacatures

Voorzitter College – Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF)

KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is al meer dan 125 jaar dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft 19.000 leden en bestaat uit 13 Beroepsinhoudelijke verenigingen. Het KNGF behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan onze leden. Het KNGF beheert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) waarin 27.000 fysiotherapeuten zich hebben geregistreerd. Het kwaliteitsregister stimuleert fysiotherapeuten om zich continu te ontwikkelen en verder te professionaliseren, waardoor de kwaliteit van zorg voor de patiënt steeds beter wordt. Met ingang van 1 januari 2020 a.s. wordt het Centraal kwaliteitsregister vervangen door het KRF NL. 

 KRF NL

KRF NL is de eigentijdse versie van het huidige kwaliteitsregister (CKR) en hét register dat de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg toetst en maatschappelijk zichtbaar maakt.

KRF NL geeft patiënten en verwijzers de mogelijkheid een gegronde keuze te maken voor fysiotherapeutische zorg. Daarnaast geeft het fysiotherapeuten de kans om hun competenties en deskundigheid te laten zien op een eigen portfoliopagina op www.defysiotherapeut.com.

Het KRF NL kent 8 deelregisters en 2 aantekeningenregisters die zijn ingesteld door Beroepsinhoudelijke verenigingen. Een deelregister geeft een fysiotherapeut die voldoet aan de specifieke deskundigheidseisen van de Beroepsinhoudelijke vereniging de gelegenheid zich te laten registreren als verbijzonderd fysiotherapeut. In een aantekeningenregister ben je geregistreerd met een aantekening. De Beroepsinhoudelijke verenigingen zijn vertegenwoordigd in de Accreditatiecommissie, de Beroepscommissie Kamer Accreditatie en de interne Adviescommissie.

De komende maanden staat de inrichting van het KRF NL centraal. Voor de diverse commissies; de Accreditatiecommissie, de Beroepscommissie (Kamer Accreditatie en Registratie) en de twee Adviescommissies, worden leden geworven. Ook worden leden geworven voor het College KRF NL. Het College KRF NL bewaakt de overall voortgang en instandhouding van het register. Het College KRF NL bestaat uit 4 algemene leden en een Voorzitter. De Voorzitter kan uit de vereniging komen, maar kan ook een onafhankelijke bestuurder van buiten zijn.

 Voorzitter College KRF NL

Als voorzitter geef je efficiënt leiding aan vergaderingen van het College KRF NL en heb je kennis van en inzicht in het werkveld van de fysiotherapie. Je overlegt regelmatig met de ambtelijk secretaris en draagt zorg voor afstemming met het bestuur van het KNGF en de andere commissies van KRF NL. Jij geeft het beleid van KRF NL vorm. Zowel inhoudelijk als ook qua stijl stuurt de Voorzitter op de overkoepelende belangen van de verschillende doelgroepenverbijzonderingen binnen de beroepsgroep, bewaakt de hoofdlijnen en neemt anderen daarin mee.

De voorzitter van het College wordt als voorzitter van de sollicitatiecommissie mede verantwoordelijk voor de invulling van de commissies van het KRF NL. Dit vraagt in aanvang een extra tijdsinvestering. Samen met de directeur-secretaris en hoofd KRF NL is hij/zij verantwoordelijk voor de positionering en inrichting van het KRF NL.

 Profiel

De Voorzitter is een ervaren professional van statuur. Iemand met een conceptueel denkniveau en met een brede kennis van de werking en impact van een kwaliteitsregister. En is tegelijkertijd in staat om het beleid van KRF NL op een pragmatische manier vorm te geven. Hij/zij staat boven partijen en coacht andere commissieleden op hun rol, positie en functioneren binnen het KRF NL.

Hij/zij heeft veel ervaring in het stakeholdersveld van KRF NL. Denk daarbij aan het Ministerie van VWS, de (aanpalende) beroeps- en brancheverenigingen, de zorgverzekeraars etc.

De ideale kandidaat is communicatief vaardig, is bestuurlijk en praktijkgericht en is academisch geschoold. Met uiteraard affiniteit met de fysiotherapeutische zorg en rol van de Beroepsinhoudelijke verenigingen. Hij/zij heeft voldoende juridische ervaring om te kunnen omgaan met complexe besluitvormingsprocessen, waarbij belangen een rol spelen. Gezien de samenstelling van de achterban gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

 Arbeidsvoorwaarden

KRF NL kent een marktconforme vacatievergoeding. Het is de inschatting dat gedurende het eerste jaar het tijdsbeslag voor de Voorzitter ca. 20 dagen zal zijn. Na de introductiefase schatten wij het tijdsbeslag in op 1 dag per maand. Gedurende de ontwikkeling van het KRF NL zal periodiek bekeken worden of de gevraagde inspanning correspondeert met de afgesproken vergoeding.

Procedure

Het KNGF Bestuur laat zich in deze procedure bijstaan door ir. Marcel Gasseling van Gasseling Search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 16 september een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.