Vacatures

Voorzitter – BPBI (gesloten)

De Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders (BPBI) behartigt de collectieve belangen van haar ruim 420 leden die actief zijn als bewindvoerder, mentor, curator en inkomensbeheerder.
Bij elkaar behartigen de leden ca. 50% van de bewindvoeringsdossiers die door professionals worden behandeld in Nederland.

De vereniging bevindt zich momenteel in een transitiefase, waarin zij zich herpositioneert als een maatschappelijk betrokken partij actief vanuit het maatschappelijk middenveld in het sociaal domein. Vanwege veranderende wet- en regelgeving is de sector volop in beweging t.a.v. ambulantisering van de zorg, publieke opvatting m.b.t. zelfredzaamheid en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel de leden, die variëren van grote organisaties tot ZZP-ers, als bestuursleden hebben een diverse achtergrond.

BPBI zet in op een sterke lobby en het creëren van positieve beeldvorming. De vereniging staat voor een sterke borging van kwaliteit en verdere professionalisering van de sector.

Doel van de vereniging is om haar leden blijvend in staat te stellen de juiste financiële zorgverlening te kunnen bieden aan hun cliënten. De clientèle van leden zijn veelal kwetsbare burgers. Zowel de vereniging als haar leden stellen haar werk in het teken van deze mensen en vinden het een maatschappelijke taak om deze doelgroep passende financiële zorgverlening te bieden.

Uitdaging voorzitter

Tot op heden was de voorzitter van de vereniging één van de leden. Nu wordt bewust breder gezocht naar een onafhankelijke bestuurlijke voorzitter die bij voorkeur van buiten komt . Iemand die leiding kan geven aan:

  • Het proces om BPBI en de sector nog relevanter te positioneren. We zoeken dus iemand van statuur die snel de juiste ingangen op politiek en bestuurlijk niveau kan mobiliseren;
  • De inhoudelijke strategiediscussie die moet leiden tot een nog scherpere positionering van BPBI en van de sector. Naast het organiseren van draagvlak zijn er ook binnen de eigen achterban verschillende opvattingen die in een visietraject bij elkaar gebracht moeten worden.

Kortom, de nieuwe voorzitter gaat aan de slag met de vereniging, het bestuur en de stakeholders en zal ook de tandem voorzitter-directeur met de directeur samen inhoud moeten geven.

Profiel

We zoeken een ervaren voorzitter, een man of vrouw met ervaring in verenigingsbestuur en belangenbehartiging. En met veel affiniteit met het vak van de leden. De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:

  • Heeft statuur. Dwing als persoon al iets af, neemt op natuurlijke wijze de leiding;
  • Is bestuurlijk en strategisch. Ziet de hoofdlijnen, de grote verbanden. En kan die weer naar de praktijk toe brengen;
  • Is verbindend. Zoekt de samenwerking, is empathisch;
  • Heeft affiniteit met de cliëntenkant (de doelgroep van de leden), maar ook met de economische facetten van belangenbehartiging en samenwerking;
  • Beschikt over een tembaar ego. Heeft uitstraling en charisma, vertegenwoordigt BPBI, maar is ook in staat om anderen (leden, directie etc.) namen de BPBI te positioneren en ze daarbij te ondersteunen.

Kortom, de voorzitter moet zowel de maatschappelijke als ook de economische portefeuille kunnen managen. Om in Haagse termen te spreken: hij/zij moet ingangen en positie hebben bij de departementen SZW en Justitie.

Voorwaarden

Het tijdsbestek van de functie bedraagt 8-12 uur per week en is flexibel in te vullen. De voorwaarden zijn marktconform.

Procedure

BPBI laat zich in deze procedure bijstaan door ir. Marcel Gasseling van Gasseling Search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 9 mei 2019 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.