Vacatures

Voorzitter – Algemene Nederlandse Kappers Organisatie

ANKO

De Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) is dé brancheorganisatie voor ondernemers in de kappersbranche. De ANKO heeft ten doel het realiseren van een positieve economische ontwikkeling voor professionele kappersbedrijven in Nederland, onder meer door het bevorderen van een gunstig ondernemersklimaat en een professionele bedrijfsvoering en uitstraling. Als belangenbehartiger, vraagbaak en adviseur verbindt de vereniging haar 5.200 leden op het gebied van ondernemerschap, vakmanschap en werkgeverschap.

Governance

De vereniging heeft een professioneel bestuursmodel met een toezichthoudend bestuur dat het beleid vaststelt en de voorbereiding en uitvoering overlaat aan het kantoor. Het bestuur wordt geadviseerd door beleidsadviescommissies en secties.

Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de directeur. De directeur is secretaris van de vereniging en tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het functioneren van het kantoor.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, gekozen voor en door leden. De Ledenraad geeft goedkeuring aan het strategisch plan, de begroting en de jaarrekening.

De Raad van Advies is belast met het adviseren van het bestuur en de ledenraadsvergadering over het functioneren en het toepassen van het bestuursmodel en de governance. De Raad van Advies vervult tevens de functies van klankbord van het bestuur en is de beroepsinstantie binnen de vereniging.

De Beleidsadviescommissies zijn commissies die het bestuur adviseren bij het voorbereiden van de hoofdlijnen van het beleid van de vereniging op verschillende deelgebieden.

Secties zijn groepen van leden die een specifiek belang nastreven en het bestuur adviseren bij het voorbereiden van de hoofdlijnen van het beleid van de vereniging op verschillende deelgebieden.

Uitdagingen Voorzitter

De nieuwe voorzitter geeft leiding aan de gewenste transitie op de volgende thema’s:

Effectievere governance

De afgelopen jaren is de governance van de ANKO opnieuw vormgegeven. Naast het Algemeen Bestuur zijn de Ledenraad en de Beleidsadviescommissies belangrijke pijlers van de vereniging. In de praktijk blijkt dat deze gremia nog onvoldoende als 1 geheel  samenwerken en dat er in de praktijk zaken door elkaar heen lopen en dat de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling niet duidelijk genoeg is. Het is de rol van de Voorzitter om iedereen scherp te houden op de eigen rol en om mensen te coachen om daar waar nodig beter bestuurlijk te opereren. De voorzitter geeft vernieuwend en inspirerend leiding aan besluitvormingsprocessen binnen de vereniging.

Verbeteren samenwerking Vereniging en Bureau

De Voorzitter vormt samen met de Directeur een effectief en nauw functionerend tandem dat rollen en thema’s op een effectieve manier verdeelt. Primair is de Voorzitter (samen met het Bestuur) verantwoordelijk voor de strategie en ook het boegbeeld naar buiten en is de Directeur verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. In de praktijk zijn er continu wisselende grijze gebieden die door de voorzitter en directeur samen flexibel en in goed overleg worden ingevuld. Thema, prioriteit, gewenste communicatiestijl etc. etc. bepaalt wie op welk moment de lead neemt. Waarbij het uitgangspunt is dat de Voorzitter vooral bestuurlijk en niet executief functioneert.

Vergroten ledenbinding

De leden willen gehoord en gezien worden bij hun ondernemersproblemen. ANKO kan nooit alle leden tegelijkertijd 100% tevreden stellen maar het algemene gevoel is dat de ledenbinding versterkt moet worden. Communicatie, empathie, de leden het gevoel geven dat ANKO de problemen en kansen ziet en daar gedreven mee aan de slag gaat. En ook goed communiceert wat daarbij de resultaten zijn. De nieuwe voorzitter gaat met deze uitdagingen aan de slag en vergroot de interne zichtbaarheid van de ANKO.

 Vergroten zichtbaarheid

Voor de belangenbehartiging, voor de ledenbinding maar ook bij de werving van nieuwe leden(groepen) is de zichtbaarheid van de ANKO van belang. De nieuwe voorzitter geeft de vereniging een persoonlijk profiel geven door

 • Zijn/haar media optredens waarin gereageerd wordt op de economische en maatschappelijke actualiteit;
 • Te acteren in Den Haag (o.a. MKB Nederland);
 • Veel de regio in te gaan, de verbinding te maken, de ondernemersagenda ‘te laden’.

De voorzitter komt ‘van buiten’ en ook de directeur heeft geen achtergrond in het kappersvak. Daarom heeft ook de vice-voorzitter een expliciete rol in de communicatie van de ANKO. De praktijk is dat voorzitter, directeur en vice-voorzitter onder leiding van de voorzitter samen een effectief functionerend trio worden.

Competenties en achtergrond

We zoeken een onafhankelijke bestuurlijke ondernemer. De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond:

 • Is een (oud) ondernemer en is bij voorkeur actief (geweest) in de consumentenmarkt, bij voorkeur in de retail;
 • Is een aantal jaren bestuurlijk actief geweest, bij een vereniging of een bestuurlijke organisatie;
 • Heeft ervaring met belangenbehartiging. Bij voorkeur in Den Haag en ook in de regio;
 • Heeft ervaring met het werken binnen verenigingsverband;
 • Heeft een flexibele agenda en kan gemiddeld 1 a 1,5 dag per week voor ANKO actief zijn (en is 24/7 bereikbaar).

De volgende competenties zijn van belang:

 • Heeft statuur en charisma;
 • Is een strateeg, een conceptueel denker; Heeft een brede belangstelling;
 • Kan goed luisteren en debatteren maar blijft staan voor zijn/haar eigen opvattingen. Heeft gevoel voor de politieke context maar houdt zijn/haar oriëntatie op de leden;
 • Beschikt over vaardigheid om leden bij elkaar te houden (draagvlak) zonder voortgang te verliezen. Is een resultaatgerichte verbinder; Is een teamspeler;
 • Heeft een tembaar ego: staat goed en graag op een podium, maar vergroot de effectiviteit en het draagvlak door vooral anderen het podium te gunnen en te betrekken bij de belangenbehartiging. Is dus een kopman en een teamspeler tegelijkertijd. Heeft een open en toegankelijke houding
 • Heeft een politiek gevoel maar is geen politicus. Heeft een maatschappelijke antenne, snapt hoe deze antenne naar standpunten kunnen worden vertaald;
 • Is een moderne innovatieve jeugdige denker. Heeft elan, enthousiasmeert, stimuleert tot vernieuwing.

Informatie

ANKO laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.