Vacatures

Lid Deskundigencommissie (Water, Energie, Chemie, Biobased) – MIT Zuid-Holland

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is een onderdeel van de samenwerkingsagenda van de provincies, het ministerie van Economische Zaken en Topsectoren.

De MIT-regeling heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT-regeling sluit volgens mkb-ondernemers goed aan op hun behoefte en maakt de aansluiting met de topsectoren eenvoudiger. De samenwerking tussen ministerie en provincies zorgt ervoor dat de uitvoering dichter bij de mkb-ondernemer in de regio is georganiseerd en de mkb-ondernemer beter zijn of haar weg weet te vinden in het aanbod van innovatie-instrumenten. Dit zijn belangrijke vereisten voor ondernemers om innovaties tot stand te brengen en door te kunnen ontwikkelen.
Lees meer →

2 leden Investment Committee (Life Sciences en High Tech) – BOM Brabant Ventures

BOM Holding

De BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brabant en zet zich in om MKB-bedrijven in Brabant verder te laten groeien en het economisch ecosysteem binnen de provincie te versterken. De BOM draagt sinds 1983 bij aan een duurzame versterking van de Brabantse economie onder meer door:

  • Het beschikbaar stellen van kapitaal, kennis, talent, markt en faciliteiten aan Brabantse (startende en jonge) bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken;
  • Het ontwikkelen van en investeren in energieprojecten ter versnelling van de energietransitie;
  • Het aantrekken en begeleiden van buitenlandse bedrijven bij hun vestigingsplannen in Brabant.

Lees meer →

Lid Investment Committee (Renewable Energy) – BOM Projects

BOM Holding

De BOM is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brabant en zet zich in om MKB-bedrijven in Brabant verder te laten groeien en het economisch ecosysteem binnen de provincie te versterken. De BOM draagt sinds 1983 bij aan een duurzame versterking van de Brabantse economie onder meer door:

  • Het beschikbaar stellen van kapitaal, kennis, talent, markt en faciliteiten aan Brabantse (startende en jonge) bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken;
  • Het ontwikkelen van en investeren in energieprojecten ter versnelling van de energietransitie;
  • Het aantrekken en begeleiden van buitenlandse bedrijven bij hun vestigingsplannen in Brabant.

Lees meer →

Voorzitter vakgroep Business – NVM

Organisatie

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs on onroerende goederen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is actief in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.

De NVM-vereniging is -via haar dochter NVM Holding- aandeelhouder van diverse werkmaatschappijen met een eigen governance. Gezamenlijk vormen zij de NVM-Groep.

De NVM oefent haar zeggenschap in deze bedrijven uit via de aandeelhoudersvergaderingen en samenwerkingsovereenkomsten. Het NVM-bureau opereert als stafbureau voor NVM en NVM Holding.

De NVM-Groep staat voor bijna € 60 mln. omzet en 250 medewerkers.
Lees meer →

Directeur Advies, Strategie en Kennis – Algemene Bond Uitzendondernemingen

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste, bekendste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. En is continu bezig om de organisatie meer en meer op de kaart te zetten als sterke belangenbehartiger en opinieleider. De ABU wil uitzendwerk van waarde laten zijn. Dat geldt voor de werkende, de opdrachtgever en voor de samenleving met de ambitie om die toegevoegde waarde te vergroten. De ABU is een sterke en invloedrijke vereniging, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Die kwaliteit wordt geleverd en andersom wordt van de leden diezelfde kwaliteit gevraagd.

Al ruim 58 jaar is de ABU er voor ondernemers in de uitzendbranche in Nederland en heeft een leidende positie in de wereld van flexibel werk. De ABU ondersteunt de leden door wet- en regelgeving te beïnvloeden (lobbyen), te zorgen voor marktverruiming en -ordening en door onderzoeken te houden. Daarnaast voorziet de ABU de leden en stakeholders van informatie en advies. Met een klein, hecht en bruisend team van 30 collega’s.
Lees meer →

Voorzitter Wonen – NVM

Organisatie

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is actief in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.

De NVM-vereniging is -via haar dochter NVM Holding- aandeelhouder van diverse werkmaatschappijen met een eigen governance. Gezamenlijk vormen zij de NVM-Groep.

De NVM oefent haar zeggenschap in deze bedrijven uit via de aandeelhoudersvergaderingen en samenwerkingsovereenkomsten. Het NVM-bureau opereert als stafbureau voor NVM en NVM Holding.

De NVM-Groep staat voor bijna € 60 mln. omzet en 250 medewerkers.
Lees meer →

Voorzitter – BPBI

De Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders (BPBI) behartigt de collectieve belangen van haar ruim 420 leden die actief zijn als bewindvoerder, mentor, curator en inkomensbeheerder.
Bij elkaar behartigen de leden ca. 50% van de bewindvoeringsdossiers die door professionals worden behandeld in Nederland.

De vereniging bevindt zich momenteel in een transitiefase, waarin zij zich herpositioneert als een maatschappelijk betrokken partij actief vanuit het maatschappelijk middenveld in het sociaal domein. Vanwege veranderende wet- en regelgeving is de sector volop in beweging t.a.v. ambulantisering van de zorg, publieke opvatting m.b.t. zelfredzaamheid en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel de leden, die variëren van grote organisaties tot ZZP-ers, als bestuursleden hebben een diverse achtergrond.
Lees meer →

Pagina 1 van 212