Vacatures

Voorzitter College – Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF)

KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is al meer dan 125 jaar dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft 19.000 leden en bestaat uit 13 Beroepsinhoudelijke verenigingen. Het KNGF behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan onze leden. Het KNGF beheert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) waarin 27.000 fysiotherapeuten zich hebben geregistreerd. Het kwaliteitsregister stimuleert fysiotherapeuten om zich continu te ontwikkelen en verder te professionaliseren, waardoor de kwaliteit van zorg voor de patiënt steeds beter wordt. Met ingang van 1 januari 2020 a.s. wordt het Centraal kwaliteitsregister vervangen door het KRF NL. 
Lees meer →

Directeur – Nederlandse Brouwers

Nederlandse Brouwers is de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van tien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen, die samen goed zijn voor ruim 95% van de bierproductie in Nederland. De andere 5 procent wordt gebrouwen door ruim 400 microbrouwerijen, zoals (zeer) lokaal opererende brouwers en brouwerij-installaties in horecabedrijven.

De Nederlandse Brouwers is opgericht om de samenwerking te verstevigen en verbeteren op alle aspecten van het brouwbedrijf die niet direct op concurrentieverhoudingen betrekking hebben. “Continuïteit” is het kernbegrip voor de vereniging. We noemen het zelf “license to operate” en “license to communicate”. De biersector is sterk in beweging. Niet alleen op de markt, maar ook in het maatschappelijk debat over bijvoorbeeld alcohol en duurzaamheid. De brouwers hebben  bewezen pro-actief om te kunnen en willen gaan met deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld als partner in het Nationaal Preventieakkoord en door de sterke ontwikkeling van alcoholarme en -vrije bieren. De maatschappelijke ontwikkelingen duiden, bedreigingen omzetten naar kansen voor de sector en daar pro-actief op acteren is leidend in onze belangenbehartiging.
Lees meer →

Manager Communicatie – Aedes

Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed wonen en dragen bij aan leefbare buurten, wijken en regio’s. Corporaties bouwen en beheren woningen, zorgen voor goede woonomstandigheden voor huurders en investeren in duurzaamheid.

Lees meer →

Directeur – Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs NVM

Organisatie: vereniging en bedrijf
De NVM is met circa 3200 leden (ondernemingen) de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs. Ze bestaat sinds 1898. De NVM is als branchevereniging actief én toonaangevend in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. Kernwaarden voor de vereniging, het NVM-Bureau en de leden zijn: Deskundig, Integer, Transparant en Onafhankelijk (DITO).
Lees meer →

Voorzitter RvC – Flynth Adviseurs en Accountants

De organisatie betreft Flynth Holding N.V. Naast Flynth Adviseurs en Accountants B.V. vallen ook de andere werkmaatschappijen onder deze Holding.

Flynth is een grote accountants- en adviesorganisatie met een heldere klantfocus en een voor de sector uniek besturingsmodel. Na de Big 4 en BDO heeft Flynth de 6e plaats in de ranking naar omvang.

Al bijna honderd jaar streeft Flynth naar de beste dienstverlening voor ondernemers in uiteenlopende sectoren en van diverse omvang. Met het accent op MKB- en agrarische ondernemingen. Met meer dan vijftienhonderd collega’s draagt Flynth bij aan zakelijke groei en maatschappelijke voorspoed. Flynth levert diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies, administratieve ondersteuning, juridisch advies, bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, financieel advies, HR-advies, dealadvies, gebouw- en omgevingsadvies, subsidie-advies en audit.
Lees meer →

Voorzitter Wonen – NVM

Organisatie

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is actief in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.

De NVM-vereniging is -via haar dochter NVM Holding- aandeelhouder van diverse werkmaatschappijen met een eigen governance. Gezamenlijk vormen zij de NVM-Groep.

De NVM oefent haar zeggenschap in deze bedrijven uit via de aandeelhoudersvergaderingen en samenwerkingsovereenkomsten. Het NVM-bureau opereert als stafbureau voor NVM en NVM Holding.

De NVM-Groep staat voor bijna € 60 mln. omzet en 250 medewerkers.
Lees meer →

Voorzitter vakgroep Business – NVM

Organisatie

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs on onroerende goederen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is actief in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.

De NVM-vereniging is -via haar dochter NVM Holding- aandeelhouder van diverse werkmaatschappijen met een eigen governance. Gezamenlijk vormen zij de NVM-Groep.

De NVM oefent haar zeggenschap in deze bedrijven uit via de aandeelhoudersvergaderingen en samenwerkingsovereenkomsten. Het NVM-bureau opereert als stafbureau voor NVM en NVM Holding.

De NVM-Groep staat voor bijna € 60 mln. omzet en 250 medewerkers.
Lees meer →

Lid Deskundigencommissie (Water, Energie, Chemie, Biobased) – MIT Zuid-Holland (gesloten)

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is een onderdeel van de samenwerkingsagenda van de provincies, het ministerie van Economische Zaken en Topsectoren.

De MIT-regeling heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT-regeling sluit volgens mkb-ondernemers goed aan op hun behoefte en maakt de aansluiting met de topsectoren eenvoudiger. De samenwerking tussen ministerie en provincies zorgt ervoor dat de uitvoering dichter bij de mkb-ondernemer in de regio is georganiseerd en de mkb-ondernemer beter zijn of haar weg weet te vinden in het aanbod van innovatie-instrumenten. Dit zijn belangrijke vereisten voor ondernemers om innovaties tot stand te brengen en door te kunnen ontwikkelen.
Lees meer →

2 leden Investment Committee (Life Sciences en High Tech) – BOM Brabant Ventures (gesloten)

BOM Holding

De BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brabant en zet zich in om MKB-bedrijven in Brabant verder te laten groeien en het economisch ecosysteem binnen de provincie te versterken. De BOM draagt sinds 1983 bij aan een duurzame versterking van de Brabantse economie onder meer door:

  • Het beschikbaar stellen van kapitaal, kennis, talent, markt en faciliteiten aan Brabantse (startende en jonge) bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken;
  • Het ontwikkelen van en investeren in energieprojecten ter versnelling van de energietransitie;
  • Het aantrekken en begeleiden van buitenlandse bedrijven bij hun vestigingsplannen in Brabant.

Lees meer →

Pagina 1 van 212