PolderBanen

logo-payoffVanuit het netwerk van Gasseling Search kwam regelmatig de vraag om ook te bemiddelen bij vacatures onder managementniveau. Daarnaast  bleek er bij de grote brancheverenigingen een behoefte om onderling meer samen te werken op HR-gebied. Om in beide behoeften te voorzien is PolderBanen opgericht.

Net als Gasseling Search richt PolderBanen zich op organisaties die actief zijn op het snijvlak privaat-publiek: de Polder. PolderBanen brengt talentvolle en ambitieuze mensen in contact met onder andere brancheverenigingen, beroepsorganisaties, arbeidsmarktorganisaties, consumentenverenigingen, autoriteiten, NGO’s en goede doelen.

PolderBanen werkt samen met een aantal vaste partners. Voor hen is PolderBanen tevens een platform voor in-, door- en uitstroom van talent en voor samenwerking op HR-ontwikkeling. De organisaties investeren samen in maximale ontwikkelmogelijkheden voor hun medewerkers. Zo kunnen zij hun organisatie verrijken met nieuwe kennis en ervaringen. Vanuit PolderBanen wordt de samenwerking stap voor stap geïntensiveerd.

De huidige partners zijn Aedes, Koninklijke Horeca Nederland, Transport & Logistiek Nederland en UNETO-VNI.

Lees meer op de website van PolderBanen