Dienstverlening

EXECUTIVE SEARCH

Onze executive search-ervaring heeft geleid tot de volgende succesvolle werkwijze. Wij bespreken deze aanpak graag met u en staan open voor uw toevoegingen. Gedurende de hele procedure houden wij u op de hoogte van onze vorderingen. Discretie is een vanzelfsprekendheid.

Gedegen intake
Om tot een duurzame plaatsing te komen starten wij met een gedegen intake. We spreken de betrokkenen vanuit de organisatie en betrekken het stakeholdersveld bij de totstandkoming van het profiel. Daarmee creëren we extern draagvlak voor de uiteindelijke kandidaat. In het profiel definiëren we de opdracht waarmee de te benoemen bestuurder aan de slag gaat.

Gerichte search
Wij zoeken vanuit verschillende richtingen naar passende kandidaten. Gepast assertief benaderen we de markt. Dit doen wij op basis van ons netwerk, onze eigen database en externe databases, en de bronnen die wij in verschillende sectoren kennen. Wij denken ook buiten de ‘usual suspects’. Interessante kandidaten nodigen wij uit voor een oriënterend gesprek. Naast een match met organisatie en functie, zijn de logica van de stap en de carrière-visie van de kandidaat belangrijke vertrekpunten. Een duurzame plaatsing betekent ook dat de benoeming voor de kandidaat een passende stap is.

CV-presentatie en gesprekken
De ideale kandidaat is vooraf niet 100% te duiden. De kwaliteit van onze search uit zich daarom in een breed palet aan kandidaten. Wij presenteren u de kandidaten altijd persoonlijk aan de hand van het CV met een uitgebreide toelichting. U geeft vervolgens aan met welke kandidaten u wilt spreken. Door middel van deze gesprekken en onze intensieve begeleiding en advisering komt u tot een eindoordeel.

Evaluatie
Een half jaar na benoeming maken wij een afspraak met u en de benoemde kandidaat om het proces en de plaatsing te evalueren.

TOEZICHTHOUDERS

Door recente maatschappelijke ontwikkelingen wordt de rol van de toezichthouder complexer. Meer dan ooit besteden overheid en media aandacht aan het functioneren van toezichthouders. Een zichtbare en transparant opererende Raad van Commissarissen wordt daardoor steeds belangrijker. Toezichthouders worden in toenemende mate aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Ook de relatie en samenwerking met het bestuur verandert. Bestuurders moeten openstaan voor een zelfstandige en proactieve Raad van Commissarissen. Door deze veranderingen worden er hardere eisen gesteld aan de Raad van Commissarissen als geheel en aan haar individuele leden. Om aan de voorwaarden van Good Governance te voldoen is het nodig om met aandacht te kijken naar de kwaliteit van toezicht.

Onafhankelijke en transparante werving
Dit betekent onder andere dat toezichthouders niet in eigen kring geworven worden. Externe werving komt ten goede van de diversiteit in de Raad en waarborgt onafhankelijkheid en transparantie. Gasseling Search heeft brede ervaring met het invullen van toezichthoudende functies. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en eisen die aan toezicht worden gesteld. Met ons omvangrijke netwerk kunnen wij in brede kring werven. Wij bieden u professionele ondersteuning bij het implementeren en waarborgen van Good Governance.

ASSESSMENTS

Omdat de te assessen kandidaten door ons zijn aangedragen, voeren wij zelf geen assessments uit. Wel werken wij nauw samen met gespecialiseerde bureaus. Als u een assessment wenst dan integreren wij dat graag in onze aanpak en adviseren u over een passend bureau.

Insights Discovery
Wij werken ook samen met een geaccrediteerde Insights Discovery practitioner. Insights Discovery is een methode ter bevordering van zelfinzicht, effectieve interacties en organisatieontwikkeling, gebaseerd op het werk van Carl Jung. U krijgt inzicht in uw eigen stijl & werkwijze en de invloed daarvan op de omgeving. Ook geeft het profiel uw aandachtsgebieden weer: sterke en zwakke punten, waarde voor het team, omgaan met tegenovergestelde types en communicatiestijl. Management, verkoopeffectiviteit en persoonlijke ontwikkeling kunnen aan het profiel worden toegevoegd. Wij bieden u de mogelijkheid om een Insights Discovery profiel te laten maken. Aan de hand van een vragenlijst wordt een persoonlijk profiel opgesteld. Ieder profiel is uniek en wordt door een geaccrediteerde practitioner toegelicht.

Teamontwikkeling
Het kan ook interessant zijn om met uw volledige team (Bestuur, Directie, MT of Raad van Commissarissen) een Insights Discovery profiel te laten maken. Door inzicht te krijgen in elkaars talenten en valkuilen kunt u de teamprestatie verbeteren. In een plenaire workshop bespreken wij de resultaten en geven we adviezen voor de verdere ontwikkeling van het team.