Vacatures

Manager Communicatie – Aedes (gesloten)

Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed wonen en dragen bij aan leefbare buurten, wijken en regio’s. Corporaties bouwen en beheren woningen, zorgen voor goede woonomstandigheden voor huurders en investeren in duurzaamheid.

Aedes
Aedes behartigt als branchevereniging de belangen van woningcorporaties. Daarnaast ondersteunt Aedes haar leden bij professionele uitvoering van hun werkzaamheden. Samen met leden en samenwerkingspartners wil de vereniging de ontwikkeling en vernieuwing van de sector versnellen. 90% van de corporaties is lid. Aedes maakt zich sterk voor optimale omstandigheden waaronder corporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen.

Aedes behartigt de belangen in Den Haag en Brussel, geeft voorlichting en informatie en werkt samen met de leden aan de professionalisering van onze sector. Ze werken hierin samen vele stakeholders en organiseren projecten en bijeenkomsten ten behoeve van kennisdeling, innovatie en vernieuwing. Ook zijn ze de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waar 25.000 mensen werken.

Bij Aedes werken ruim 70 mensen. Het zijn veelal verenigingsprofessionals die op hoog abstractieniveau ‘van buiten naar binnen’ kunnen denken. Mensen die weten hoe de feiten en de wetgeving in elkaar zitten, en nadenken hoe corporaties het best hun doelstelling waar kunnen maken.

De afdeling Communicatie
De afdeling communicatie (formatie 12,5fte, ca. 14 medewerkers) is verantwoordelijk voor de profilering en positionering van de sector en van Aedes. En voor de in- en externe communicatie, inclusief de persvoorlichting. Communicatieadviseurs adviseren over strategische programma’s zoals de Vernieuwingsagenda en de Aedes Benchmark. Samen met de redacteuren verzorgen zij de communicatie in projecten op het gebied van belangenbehartiging, sectorontwikkeling en professionalisering.

De website biedt dagelijks informatie over belangenbehartiging aan leden en stakeholders, vakkennis en achtergrondinformatie en handreikingen/tools voor de leden. Via communities.nl biedt Aedes een platform voor netwerken en informatie-uitwisseling.

Manager Communicatie
De manager communicatie heeft een aantal verantwoordelijkheden en rollen:

  • Als lid van het MT denk je integraal mee met de strategie van de sector en van de vereniging waarbij proactieve framing van onderwerpen en omgang met de media essentiële onderdelen zijn. Thema’s zijn onder andere: positionering, agendering van strategische issues, standpuntbepaling, stakeholdersmanagement, beeldvorming en reputatiemanagement, kennisdeling, innovatie, het betrekken van leden en het creëren van draagvlak. De Aedes-disciplines (met daaraan gekoppelde MT-leden) Communicatie, Belangenbehartiging en Sectorontwikkeling & -professionalisering werken op deze thema’s nauw samen;
  • Vanuit de MT-rol is de manager communicatie ook een stevig klankbord voor voorzitter, bestuur en directie. Je initieert, reflecteert en voert uit;
  • De manager is verantwoordelijk voor de effectiviteit van de afdeling. Als manager van professionals heb je een breed repertoire: van het helder stellen van kaders tot het coachen en professioneel leiden en begeleiden van de medewerkers. Het continu doorontwikkelen van mensen en het gezamenlijke team hoort daar nadrukkelijk bij;
  • Als meewerkend voorman trek je een aantal strategische projecten.

Belangrijke uitdagingen om met het team verder vorm te geven zijn de verbetering van de beeldvorming van de sector, het proactief en getimede framen van belangrijke onderwerpen en het op een vernieuwende manier betrekken en boeien van leden bij kennisdeling en innovatie.

Waar moet je aan voldoen?
De ideale kandidaat is een communicatieprofessional die zich niet alleen op het vlak van management maar ook op het terrein van belangenbehartiging en sectorontwikkeling heeft ontwikkeld. Iemand die zich in kan leven in de verschillende doelgroepen binnen en buiten Aedes en vanuit die wetenschap de communicatie proactief kan vormgeven. Iemand die op organisatie- en op sectorniveau denkt.

We zoeken iemand met de volgende achtergrond:

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Trackrecord op het terrein van (marketing-)communicatie;, positionering en profilering;
  • Affiniteit met public affairs
  • Veel ervaring als manager van professionals en met het opereren binnen kennisintensieve organisaties;
  • Ervaring in een politiek en bestuurlijk complexe organisatie, bij voorkeur in de context van een vereniging of belangenorganisatie;
  • Affiniteit met de sector.

De ideale kandidaat is een heldere en empathische communicator, een teamplayer die gewend is onder druk te werken. Iemand die resultaatgericht en diplomatiek kan handelen en die bereid en in staat is om het vastgestelde verenigingsbeleid uit te voeren. Stevig conceptueel denkvermogen, humor en relativeringsvermogen zijn belangrijke componenten om effectief te kunnen opereren.

Kortom, we zoeken een maatschappelijk breed georiënteerde persoonlijkheid die in staat is om snel de complexe dossiers en externe krachtenvelden te duiden en in staat is op basis daarvan de communicatie vorm te geven. Je bent in staat om op een moderne manier leden te betrekken bij de vereniging, en te binden voor bijeenkomsten, onderlinge kennisdeling en innovatie. Je hebt visie en een helicopterview, handelt vanuit de lange termijndoelstellingen en hoofdlijnen, maar hebt ook oog voor details, planning en logistiek.

Gezien de samenstelling van het MT gaat de voorkeur, bij gelijke geschiktheid, uit naar een vrouw.

Arbeidsvoorwaarden
Aedes biedt een dynamisch werkterrein dat de functie veelzijdig en uitdagend maakt. Met veel eigen verantwoordelijkheid en een team van enthousiaste collega’s. Een mooie functie met een marktconform salaris.

Samenwerking, performance en een goede sfeer staan voorop bij Aedes. Er is een actieve aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling, en je krijgt alle ruimte om initiatieven te nemen. Om je carrière gericht vorm te geven, kun je kiezen uit een breed aanbod van opleidingen. Zo biedt Aedes de randvoorwaarden voor jouw succes.

Informatie en sollicitatie
Aedes laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 21 september een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of
Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.