Vacatures

Directeur – VNO-NCW Midden

VNO-NCW Midden is dé ondernemersorganisatie van Midden-Nederland en heeft een duidelijk doel: een optimaal ondernemingsklimaat in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht.

Wij oefenen daartoe voortdurend invloed uit bij overheid, politiek en andere stakeholders. De kracht van VNO-NCW Midden schuilt in de combinatie van belangenbehartiging en de toegang die wij bieden tot een breed netwerk van ondernemers in Midden- en Oost- Nederland.

Vanwege het vertrek van de huidige directeur zoekt VNO-NCW Midden een directeur.

VNO-NCW Midden is een zelfstandige vereniging met een ledenbestand van ca. 2300 ondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht en is daarmee van grote betekenis in de regionale en landelijke economie. De vereniging werkt nauw samen met de landelijke vereniging VNO-NCW en de vier andere zelfstandige regionale verenigingen.

Binnen de vereniging VNO-NCW Midden bestaan drie labels: VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden en Jong Management, voor jonge ondernemers en high potentials. Elk label kent zijn eigen profiel en doelen waarbij de dienstverlening en de vorm van het lidmaatschap passen bij de doelgroep.

Organisatie

VNO-NCW Midden verbindt de gezamenlijke ambities van onze leden, geeft richting aan de toekomst, jaagt aan, faciliteert, inspireert en ondersteunt. Dat gebeurt onder meer door het bijeenbrengen van de leden in de regio, door samenwerkingen aan te gaan met diverse partners en door het initiëren en uitvoeren van verschillende projecten.

Daarnaast organiseert de vereniging bijeenkomsten, gericht op ontmoeting, kennisuitwisseling en maatschappelijke medeverantwoordelijkheid.

VNO-NCW Midden heeft een Algemeen Bestuur dat het beleid van de vereniging bepaalt. Voor de belangenbehartiging op lokaal en regionaal niveau zijn er 9 regio’s, ieder met een eigen bestuur en wordt er samengewerkt met lokale partners. Voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid beschikt VNO-NCW Midden over een professionele werkorganisatie, bestaande uit de directie, een team van managers, ieder met hun eigen portefeuille en een secretariaat.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.vno-ncwmidden.nl

Functie

De directeur is eindverantwoordelijk voor de werkorganisatie (ca. 16 fte) en fungeert als eerste aanspreekpunt voor het bestuur. De strategie en ambities van de vereniging dienen voor de komende jaren te worden vastgesteld. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij / zijn een bijdrage levert aan het maken van strategische keuzes en aan de realisatie van de doelstellingen en het verder vernieuwen van de vereniging.

Hij/zij heeft een zeer belangrijke interne én externe rol. Zowel de medewerkers, de leden en de buitenwereld verwachten een toonaangevende rol van VNO-NCW Midden. Een vereniging die het voortouw neemt in belangrijke strategische onderwerpen. De directeur zorgt ervoor dat de vereniging met steun van een goed georganiseerde werkorganisatie stevig op de kaart staat; gezag heeft bij ondernemers, overheden, branches en bij VNO- NCW en MKB-Nederland. Een organisatie die met inzet van de leden zaken voor elkaar krijgt. Door een krachtige lobby en een groeiende achterban wil de vereniging aan relevantie winnen en de leden nog beter faciliteren bij het ondernemerschap. Samen met de voorzitter treedt de directeur naar buiten en geeft een gezicht aan de vereniging en haar standpunten.

De directeur geeft als meewerkend teamlid leiding aan de werkorganisatie. Zorgt dat de werkorganisatie functioneert als een hecht team en bewaakt de voortgang van de afgesproken programma’s. Weet de kennis en ervaring van het al bestaande netwerk te mobiliseren voor het ontwikkelen van eigentijdse programma’s. Heeft gevoel voor de ambities en verwachtingen van de leden, houdt rekening met de verschillen in de profielen van de regio’s en de verschillende labels en is in staat om de dienstverlening en de organisatie daarop in te richten.

Een significant onderdeel van het takenpakket en de verantwoordelijkheid van de directeur is de ledenontwikkeling. Het zelf werven van nieuwe leden en het behouden van bestaande leden is aan de orde van de dag. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aangaan van partnerschappen.

We zoeken:

 • een doortastende en inspirerende verenigingsprofessional. Iemand die weet hoe je een vereniging laat groeien en bloeien. En daar op een prettige sensitieve wijze op stuurt. Iemand met passie voor ondernemerschap en verenigingen; Hij/zij heeft als belangenbehartiger gevoel voor het ‘spel’ in de regio en in Den Haag;
 • een sensitieve bestuurssecretaris. Hij/zij is initiërend, voorbereidend en
 • En snapt hoe de verschillende actoren (bestuur, regio’s, collega’s) effectief met elkaar samen kunnen werken. Weet hoe het tandem voorzitter- directeur effectief kan opereren;
 • een dienend leider. Iemand met statuur, die het podium op kan maar er evenveel plezier aan beleeft om een ander daarop te laten excelleren. Een professional met een proactief ingerichte antenne, met intrinsieke interesse in de business van de leden en in staat om deze interesse om te zetten naar passende dienstverlening en naar de agenda van VNO-NCW Midden;
 • een verbinder. Op stakeholders-, business- en op ledenniveau. Iemand die op conceptueel niveau de kansen op verbinding ziet. En iemand die als professional daarop acteert, het verschil maakt en het goede voorbeeld geeft, een ontwikkelaar.
 • Hij/zij heeft gevoel voor de ambities en verwachtingen van de leden, houdt rekening met de verschillen die er tussen de regio’s binnen VNO-NCW Midden bestaan en is in staat om de dienstverlening en organisatie van VNO-NCW Midden daarop in te richten;
 • Iemand die weet hoe je de kennis en ervaring van het grote VNO-NCW Midden – netwerk kunt mobiliseren voor het ontwikkelen van eigentijdse programma’s.
 • Iemand die VNO-NCW Midden door ontwikkelt; bijvoorbeeld ten aanzien van de Communities,
 • Een manager van professionals. De directeur is de leider van de bureauorganisatie, zorgt dat het secretariaat functioneert als een hecht team, hard vechtend voor haar leden en hun belangen. Hij/zij geeft als meewerkend teamlid op een inspirerende en proactieve manier leiding. Stelt kaders en geeft ruimte. Beschikt over het natuurlijk vermogen om tussen detail en helikopterview te bewegen; Hij/zij bewaakt de voortgang van de afgesproken programma’s. Heeft kennis en ervaring met bedrijfsvoering, is financieel goed onderlegd en heeft feeling met automatisering en het gebruik van moderne media;
 • Een marketeer. Het werven van leden is niet alleen aan de directeur voorbehouden, maar als leider van het team zal de directeur het goede voorbeeld moeten geven en continu gericht zijn op het werven van nieuwe leden. Op basis van persoonlijke communicatieve kwaliteiten maar ook op basis van een scherp inzicht waar de USP’s van VNO-NCW Midden liggen (en zich moeten ontwikkelen). Ook het ontwikkelen en ‘verkopen’ van partnerships is een kerntaak voor de directeur.

De ideale kandidaat

 • heeft een academisch denk- en werkniveau en is conceptueel sterk;
 • heeft affiniteit en aantoonbare ervaring met verandermanagement; een essentiële competentie;
 • combineert een stevige persoonlijkheid met de nodige tact. Weet mensen te binden en kan zaken afdwingen;
 • heeft gevoel voor ondernemers en ondernemerschap;
 • beschikt over bewezen leiderschapskwaliteiten. Communiceren, draagvlak organiseren, professionals effectief laten samenwerken en doelgericht resultaten halen zijn daarbij belangrijke ingrediënten;
 • heeft gewerkt in een belangenbehartigende organisatie van en voor het bedrijfsleven en heeft bij voorkeur ook ervaring met verenigingsmanagement in een decentrale structuur.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is marktconform. Het betreft een full time dienstverband.

 Informatie

VNO-NCW Midden laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling en Mark Streuer van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 31 oktober aanstaande een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen naar 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.