Vacatures

Directeur – Stichting STABU (gesloten)

Al ruim 40 jaar is Stichting STABU een begrip in de wereld van bestekken en specificeren in de bouw. In de periode tot 1986 is een neutrale standaard voor bestekken ontwikkeld genaamd de STABU-1 systematiek. Namens vele branches hebben deskundigen hun kennis en ervaring aangereikt en gezamenlijk in groepsverband geredigeerd tot beschrijvingen in standaard opmaak. Dit ten behoeve van de bouw- en installatiebranches die zij vertegenwoordigden. De data ging zowel over producten, aanbrengen en monteren, bouwdelen en installaties, als ook over bepalingen van technische, administratieve en juridische aard.

Sindsdien heeft de STABU organisatie en de door haar uitgegeven systematiek geregeld aangepast om in te spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Zo is in 1991 de STABU-2 systematiek uitgebracht en in 1996 volledig digitaal uitgegeven. In de daarop volgende jaren is steeds gewerkt aan het actueel en toegankelijk houden van de besteksystematiek voor haar gebruikers. In 2013 zijn initiatieven genomen om BIM-ontwikkelingen beter te kunnen faciliteren met o.a. nieuwe database structuren en gebruikersoplossingen. In 2017 is na een heroverweging een scherpere koers gedefinieerd om de belangen van haar doelgroepen te kunnen blijven bedienen.

De stichting STABU is van groot maatschappelijk belang voor de bouwsector. Op dit moment worden meer dan 60% van de uitbestede werken in de burger en utiliteitsbouw uitgegeven op basis van STABU-2. STABU is in het bouwproces door de gehanteerde systematiek en classificatie van bouwdelen altijd de ruggengraat geweest voor het beheersen van kwaliteit in aanbesteding.

Belangrijke doelgroepen voor STABU zijn opdrachtgevers, architecten, adviseurs, bouwers, installateurs en fabrikanten. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. Gezamenlijk dragen zij de beleidsverantwoordelijkheid voor de koers van STABU. De directeur is voor het bestuur zowel adviseur, initiator als uitvoerder.

De organisatie van de stichting bestaat uit projectmanagers en specialisten, in totaal 12 medewerkers, actief verbonden met een groot netwerk van deskundigen in de bouwsector en ondersteund door professionele partners.

De opdracht bij STABU voor de komende jaren

De koers van STABU is de komende jaren gericht op het actueel en beschikbaar houden van de STABU-2 systematiek, het ontwikkelen van dataservices voor het werken in BIM en het intensiever samenwerken met aanpalende instituten voor een beter functionerende bouwkolom. Daarnaast zal STABU zich als drager van open standaarden gaan conformeren aan de BOMOS-richtlijnen van het Forum Standaardisatie van de Overheid. De uitvoering van deze plannen is gestart in 2018 en vraagt in 2019 nog veel aandacht met betrekking tot realisatie en implementatie.

Voor de realisatie van deze plannen heeft de organisatie een gewijzigde samenstelling en structuur gekregen. Naast de bestaande kennis en beheer activiteiten is het managen van projecten een belangrijke competentie geworden. Dit omdat veel ontwikkelingen een intensieve afstemming vragen met doelgroepen, partners en netwerken. Ondersteunende taken als communicatie, ICT, HR en administratie zijn uitbesteed aan externe partners. Deze veranderingen vragen nog om een verdere consolidatie en optimalisatie in de uitvoering.

Bouwbrede ontwikkelingen als De Bouwagenda zullen de komende jaren een duidelijke invloed hebben op het landschap van intermediaire instituten in de bouwwereld en dus ook voor STABU.

Samengevat: op de korte termijn zijn de doorontwikkeling van STABU-2 (qua organisatie en qua dienstverlening) en voor de langere termijn de strategische positionering van STABU in het veranderende krachtenveld in de bouwwereld de belangrijkste opdrachten voor de nieuwe directeur.

Rol van de directeur en noodzakelijke competenties

De directeur is dus, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting, verantwoordelijk voor de realisatie van de gekozen strategie en operationele plannen van STABU. Gezien de rol van STABU heeft dit in de praktijk belangrijke interne (organisatie) en externe (stakeholders) aspecten. De directeur waarborgt een professionele bedrijfsvoering en zorgt voor continuïteit in de dienstverlening. Dit alles binnen de kaders van de met het bestuur overeengekomen jaarbegroting.

De directeur zal op basis van een heldere en pragmatische visie de STABU professionals motiveren om vorm en inhoud te geven aan haar diensten en producten. Daarnaast wordt veel gevraagd van het vermogen om STABU te verbinden met de wereld van haar stakeholders, haar partners en de vele aanpalende organisaties. Voor STABU met haar bijzondere maatschappelijke taak zijn continuïteit van beleid, breed draagvlak en persoonlijk vertrouwen van cruciaal belang.

De directeur krijgt de opdracht om in 2 jaar de STABU naar de hierboven beschreven volgende fase te brengen.

We zoeken een verbinder die daarnaast beschikt over de volgende competenties en achtergrond:

  • Leiderschap en conceptueel denkvermogen: in staat om de visie van stakeholders te vertalen naar een overtuigende en consistente koers voor STABU in belang van de bouwkolom, invloed weten uit te oefenen en verbinding kunnen maken in ontwikkelingen en netwerken, kunnen inspireren en motiveren zowel intern als extern;
  • Samenwerken. We zoeken een professional die graag in teams wil werken, bereid is een externe teamrol te pakken in het belang van de strategie en plezier haalt om intern samen als organisatie uitdagingen aan te gaan. We zoeken een meewerkend voorman is;
  • Materiedeskundigheid en inhoudelijke drive: ruime ervaring binnen de bouwsector, met informatiemanagement, processen en digitalisering, kennis van functioneel specificeren en bestekvorming, gevoel hebben voor classificatie en content. Gevoel hebben voor het belang dat STABU voor de verschillende stakeholders heeft; zich kunnen verdiepen in de processen en business case van de stakeholders;
  • Communicatieve vaardigheden: met focus en overtuiging de rol en het belang van STABU in de bouwkolom weten neer te zetten. Kunnen luisteren en vertalen. Beschikken over een stevige dosis empathie;
  • Innovatiekracht. Blijven ontwikkelen, geïnteresseerd zijn in nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen, voor zowel STABU als de organisatie, maar ook als persoon met zelfreflectie weten te groeien;

Voorwaarden

Het betreft een functie voor 32 (minimaal 28) uur per week met een contract voor 2 jaar (dienstverband of op basis van managementfee). Het salaris is marktconform.

Informatie

Stichting STABU laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 18 december een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.