Vacatures

Directeur – Nederlandse Brouwers (gesloten)

Nederlandse Brouwers is de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van tien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen, die samen goed zijn voor ruim 95% van de bierproductie in Nederland. De andere 5 procent wordt gebrouwen door ruim 400 microbrouwerijen, zoals (zeer) lokaal opererende brouwers en brouwerij-installaties in horecabedrijven.

De Nederlandse Brouwers is opgericht om de samenwerking te verstevigen en verbeteren op alle aspecten van het brouwbedrijf die niet direct op concurrentieverhoudingen betrekking hebben. “Continuïteit” is het kernbegrip voor de vereniging. We noemen het zelf “license to operate” en “license to communicate”. De biersector is sterk in beweging. Niet alleen op de markt, maar ook in het maatschappelijk debat over bijvoorbeeld alcohol en duurzaamheid. De brouwers hebben  bewezen pro-actief om te kunnen en willen gaan met deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld als partner in het Nationaal Preventieakkoord en door de sterke ontwikkeling van alcoholarme en -vrije bieren. De maatschappelijke ontwikkelingen duiden, bedreigingen omzetten naar kansen voor de sector en daar pro-actief op acteren is leidend in onze belangenbehartiging.

Als directeur is het jouw taak deze druk in goede banen te leiden en er voor te zorgen dat de sector en de vereniging haar economische en maatschappelijke positie verder uitbouwt. Kern van de opdracht is er op gericht om een hoog niveau te halen en te houden in de onderlinge samenwerking, samenwerking met de niet aangesloten kleinere brouwers, samenwerking met vertegenwoordigers van de belangrijkste handelspartners én maatschappelijke vertegenwoordigers.

Samengevat zijn de kernthema’s voor de vereniging Bier & Economie, Verantwoorde bierconsumptie, Duurzaamheid & Ketenbeheer en Wet & Regelgeving. Samen met de Voorzitter geeft de Directeur leiding aan de vereniging. Bij de keuze voor een nieuwe voorzitter is expliciet gezocht naar iemand die als ondernemer actief de biersector goed kent. Om een effectief tandem met de voorzitter te kunnen zijn zal de directeur vooral extra kennis en netwerk inbrengen op het terrein van public affairs, ‘Den Haag’, beleidsmatige ondersteuning en verenigingsmanagement.

Opdracht/verwachtingen

Het Bestuur verwacht van de Directeur dat hij/zij samen met het team (5 fte) resultaten levert op de volgende thema’s:

 • Vormgeven en uitvoeren effectieve lobby – met en voor leden – om optimale ruimte te houden om bier te kunnen blijven brouwen en verkopen;
 • Reputatie bier en biersector versterken door effectieve communicatie en gemeenschappelijke initiatieven, zoals Week van het Nederlandse Bier en campagnes als ‘Dat smaakt naar bier’;
 • Aansturen van samenwerkingspartners (KIB en STIVA) en zorgdragen voor alignement in de agenda’s;
 • De wetenschappelijke agenda over alcohol en gezondheid in de internationale brouwersassociatie inbedden;
 • Ontwikkelen van gemeenschappelijke activiteiten/dienstverlening/platform ten behoeve van de brouwers (groot en klein), zoals op het gebied van retourstromen, duurzaamheid en kwaliteitsborging.

De Directeur:

 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en strategie van de Vereniging Nederlandse Brouwers en de uitvoering van de lobby op de kernissues. Werkt daarin nauw samen met de voorzitter. Weet deze juist te positioneren in de lobby en bij key stakeholders. Hanteert pragmatisch opgestelde 3- en 1-jaarplannen;
 • Zet de strategie uit en is verantwoordelijk voor implementatie;
 • Is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering, geeft leiding aan het bureau en de vereniging;
 • Vertegenwoordigt Nederlandse Brouwers in nationale en internationale gremia;
 • Vertegenwoordigt de biersector op day to day basis.

Profiel

We zoeken een ervaren en communicatieve belangenbehartiger, iemand met:

 • Aantal jaren ervaring in een senior (PA/communicatie) rol binnen het bedrijfsleven. Ervaring in de fast moving industrie is een pre ;
 • Een goed netwerk in Den Haag;
 • Een goed netwerk bij de hierboven benoemde key stakeholders;

De ideale kandidaat heeft de volgende competenties:

 • Is een sterke communicator en heeft daarbij een breed repertoire;
 • Is een bruggenbouwer, intern en extern. Organiseert draagvlak; durft te challengen, is ambitieus, zet de zaak op scherp;
 • Schakelt makkelijk tussen een businessbelang (leden, markt) en de beleidsomgeving (ministeries, NGO’s);
 • Heeft affiniteit met politiek, maar is niet per definitie actief daarin;
 • Kan slagvaardig opereren in een complexe omgeving;
 • Is proactief en resultaatgericht;
 • Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Is een spin in het web;
 • Is strategisch sterk met een focus op de lange termijn;
 • Beheerst Engelse taal op “serieus business niveau”.

Informatie

Nederlandse Brouwers laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 26 september een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.