Vacatures

Directeur – LTO Nederland (gesloten)

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB . Ruim 35.000 (70%) boeren en tuinders in Nederland hebben zich verenigd in LTO Nederland. Zij zorgen samen voor hoogwaardig eten voor mens en dier, voor een breed palet bloemen, planten en bomen. En vullen tal van functies in de (lokale) gemeenschap. De sector is daarmee één van de grootste werkgevers van Nederland. Boeren en tuinders hebben voor maatschappelijke vraagstukken oplossingen niet alleen lokaal en nationaal maar ook internationaal. Zeker waar het gaat om innovaties, kennis en vaardigheden.

De Nederlandse land- en tuinbouw is bijzonder rijk geschakeerd met agrarische ondernemers verspreid over uiteenlopende dierlijke en plantaardige sectoren als akkerbouw, melkveehouderij, bollenteelt, glastuinbouw, boomteelt en varkenshouderij. LTO behartigt de belangen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied. LTO maakt zich sterk voor de economische en maatschappelijke positie van de leden van de regionale organisaties en plaatst de daartoe belangrijke issues op de politieke en maatschappelijke agenda.

De LTO organisatie is een complex en dynamisch geheel waarbij Thema’s (bijvoorbeeld Klimaat en Energie) en Portefeuilles (bijvoorbeeld Bodem & Water) en Sectoren (bijvoorbeeld Melkveehouderij) met elkaar in verband zijn georganiseerd. Bij LTO Nederland werken 25 gedreven professionals.

De functie

De functie van Directeur LTO Nederland is in een aantal uitdagingen samen te vatten.

Ontwikkelen en uitvoeren strategische visie

De directeur geeft samen met het bestuur en de werkorganisatie invulling aan het strategisch meerjarenplan. Is de regisseur en uitvoerder van de strategische visie van LTO Nederland. Schakelt effectief met een breed scala aan interne en externe partijen, borgt een maximaal draagvlak voor de plannen en bewaakt de uitvoering.

Vormgeven belangenbehartiging

De directeur heeft/ontwikkelt een scherp gevoel voor de relevante thema’s en weet deze effectief te vertalen naar belangenbehartiging. Standpuntbepaling, draagvlak, haalbaarheid en timing zijn hierbij belangrijke thema’s. De directeur werkt nauw samen met de directeuren beleid, met de voorzitter en met de regionale verenigingen. Is aanjager en bewaker. Ondersteunt en faciliteert, bewaakt de kwaliteit van dossiers zonder te diep op de inhoud te focussen. Schakelt op ooghoogte met alle stakeholders en vormt extern met de voorzitter een effectief duo.

Doorontwikkelen vereniging

LTO is een complexe en brede verzameling van sectoren, regio’s, afdelingen en thema’s. Een breed en vooral ook divers scala aan ondernemers, bestuurders, belangenbehartigers en portefeuillehouders zijn actief voor LTO. De afgelopen jaren hebben de 15 sectoren een steeds dominantere positie in het besturingsmodel gekregen. Ondernemerschap en verenigingsgevoel gaan gelijk op. De directeur stuurt vooral op processen, heeft een helicopterview, heeft oog voor de zakelijke aspecten en combineert dat met een verenigingsgevoel. In een sector waarin coöperatief denken in de haarvaten van de ondernemers zit.

Managen van de werkorganisatie

LTO Nederland wordt ondersteund door een werkorganisatie van 30 hoogwaardige professionals. Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij op een inspirerende en coachende wijze de organisatie weer een fase verder brengt. Oog heeft voor de doorontwikkeling van professionals en de doorontwikkeling van de organisatie. Empowerment leiderschap, resultaatgerichtheid, scherpte en samenwerking zijn hierbij de kernwoorden.

Profiel

De directeur (zij/hij):

 • Heeft een academische achtergrond; heeft een meer dan stevig conceptueel denkvermogen;
 • Heeft ervaring met het werken in een vereniging;
 • Heeft affiniteit met het domein van de agribusiness. Heeft een goed gevoel bij de ontwikkeling van de business cases van de leden en schakelt op de verbinding tussen economische en maatschappelijke thema’s;
 • Heeft ruime ervaring met belangenbehartiging; heeft een ruime bestuurlijke ervaring;
 • Heeft ervaring met werken met professionals binnen een kennis- en service-intensieve netwerkorganisatie;
 • Heeft relevante en aantoonbare bedrijfseconomisch/financieel georiënteerde ervaring;
 • Beschikt over een relevant netwerk en kent het interne en externe politieke krachtenveld en kan hier op professionele wijze mee om gaan.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende combinatie van competenties:

 • Is ambitieus, ondernemend, ontwikkelend. En is tegelijkertijd een realist die zich realiseert dat draagvlak een belangrijke basis voor succes is;
 • Is daadkrachtig, staat voor resultaat en combineert dat met een warme en verbindende persoonlijkheid.
 • Is een stevige authentieke persoonlijkheid, heeft statuur, is communicatief sterk. Kan de rol van boegbeeld invullen en kan ook anderen (voorzitter, collega’s werkorganisatie) ondersteunen in de podiumrol; Heeft dus een tembaar ego;
 • Heeft het vermogen om als ‘meewerkend voorman’ medewerkers, bestuurders en leden te verbinden en inspireren;
 • Heeft een breed repertoire (kaderstellend, coachend, faciliterend);
 • Is een verbinder, creëert en stimuleert de dialoog en de cultuur om met elkaar te leren en te innoveren;
 • Is transparant, open, innovatiegericht. Combineert dat met een nuchtere stevigheid.

De directeur heeft oog voor de huidige en toekomstige positie van de organisatie binnen het domein van de Agrifood en speelt daar proactief op in om die gezamenlijke positie te versterken. Hij/zij verbindt op basis van inzicht in het stakeholdersveld en de verschillende belangen daarbinnen.

Informatie

Het betreft een fulltime functie met marktconforme arbeidsvoorwaarden.

LTO Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 20 oktober een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.