Vacatures

Directeur Advies, Strategie en Kennis – Algemene Bond Uitzendondernemingen (gesloten)

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste, bekendste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. En is continu bezig om de organisatie meer en meer op de kaart te zetten als sterke belangenbehartiger en opinieleider. De ABU wil uitzendwerk van waarde laten zijn. Dat geldt voor de werkende, de opdrachtgever en voor de samenleving met de ambitie om die toegevoegde waarde te vergroten. De ABU is een sterke en invloedrijke vereniging, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Die kwaliteit wordt geleverd en andersom wordt van de leden diezelfde kwaliteit gevraagd.

Al ruim 58 jaar is de ABU er voor ondernemers in de uitzendbranche in Nederland en heeft een leidende positie in de wereld van flexibel werk. De ABU ondersteunt de leden door wet- en regelgeving te beïnvloeden (lobbyen), te zorgen voor marktverruiming en -ordening en door onderzoeken te houden. Daarnaast voorziet de ABU de leden en stakeholders van informatie en advies. Met een klein, hecht en bruisend team van 30 collega’s.

De activiteiten van de ABU zijn gericht op het bevorderen van een zo ruim mogelijke markt en een zo’n goed mogelijke marktpositie voor de ABU-leden. De ABU vult verschillende rollen in:

 • Als belangenbehartiger is de ABU actief in het sociaaleconomische en politieke krachtenveld, zowel nationaal als internationaal;
 • Als vertegenwoordiger van de branche creëert de ABU een optimaal sociaal, economisch en juridisch kader voor uitzendarbeid;
 • Als dienstverlener levert de ABU informatie en advies aan de leden over alle aspecten van uitzendarbeid (individueel en collectief);
 • En als kenniscentrum geeft de ABU informatie aan derden over de bedrijfseconomische, sociale en juridische aspecten van uitzendarbeid. ABU initieert onderzoeken op het terrein van arbeidsmarktbeleid.

Advies, Strategie en Kennis

Het primaire proces van de ABU wordt vormgegeven door 11 vakspecialisten die vanuit hun eigen expertise werken aan een groot arsenaal beleidsthema’s. De cao voor uitzendkrachten is er daar 1 van. Andere thema’s zijn arbeidsmigratie, sociale zekerheid, arbeidsmarkt, bedrijfsprocessen, arbeidsrecht en fiscaliteit. Binnen het team buigen juristen, sociologen en economen zich over talloze vraagstukken. Als directeur Advies, Strategie en Kennis ben je lid van het managementteam en vertaal je vanuit jouw positie strategie en visie door naar het team. Daarmee zorg jij als directeur voor een strategische positionering van de ABU op het gebied van beleidsontwikkelingen en beleidsterreinen. Uiteraard met in je achterhoofd de economische en maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de sector en daarmee op de strategie.

Om dat te realiseren, ga jij:

 • leidinggeven aan specialisten op verschillende beleidsterreinen. Jij coacht en stuurt op resultaat, zowel individueel als op teamniveau;
 • richting geven aan de strategie van de ABU. Jij vertaalt beleidsontwikkelingen en zorgt voor belangenbehartiging op diverse beleidsterreinen;
 • actief contact onderhouden met leden, bonden, ministeries, werkgeversorganisaties en andere stakeholders.

 Het team fungeert als spin in het web bij de positionering en ontwikkeling van de sector en van de ABU in de wereld van arbeidsverhoudingen. Het team schakelt met een breed aantal stakeholders, zoals de politiek, de verschillende Ministeries, de verschillende branchestichtingen waar ABU actief is (SFU, SNCU, SNF, STAF, SEU), aanpalende branches en brancheorganisaties, sociale partners, advocatenbureaus en adviseurs, opleidingsinstituten en bovenal de leden van de ABU.

Profiel

We zoeken een strateeg die de externe ontwikkelingen vertaalt naar het primaire proces van de ABU.

De ideale kandidaat combineert een aantal eigenschappen:

 • is een conceptuele denker;
 • is inhoudsgedreven, maar laat zich vooral als manager zien; is voor de Algemeen Directeur een goede sparringpartner;
 • is politiek-bestuurlijk vaardig: snapt als belangenbehartiger de verschillende posities van de andere stakeholders en speelt daar effectief op in. Is resultaatgericht, maar kan ook via een omweg het doel bereiken. Scoort op korte termijn, maar heeft ook het geduld om complexe dossiers stap voor stap verder te krijgen. Heeft de gunfactor;
 • heeft een breed repertoire: is een overtuigende persoonlijkheid die in staat is om snel te schakelen tussen de diverse rollen en belangen Schakelt op inhoud en op rol, binnen en buiten de ABU. Kan 1e en 2e viool spelen. Kan doorpakken en is besluitvaardig. Vormt een soepel team met Algemeen Directeur en de Voorzitter;
 • is initiërend, creatief. Is een inspirerende persoonlijkheid die buiten de kaders kan denken en nieuwe initiatieven neemt. Is communicatief sterk.

De directeur die wij zoeken heeft in ieder geval:

 • een academisch achtergrond;
 • een ruime leidinggevende ervaring;
 • ervaring in een functie binnen het speelveld rond vraagstukken als de arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht en/of arbeidsverhoudingen;
 • ervaring met belangenbehartiging.

 Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie. De ABU kent een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket.

Procedure

De ABU laat zich in deze procedure bijstaan door ir. Marcel Gasseling van Gasseling Search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.