Vacatures

All posts in Geen categorie

Leden Raad van Toezicht – Ascert

Stichting Ascert heeft als doel het bevorderen dat asbest in de gehele asbestketen maatschappelijk verantwoord wordt verwijderd. Om dat doel te bereiken faciliteert de stichting de certificatie van personen en bedrijven binnen de asbestketen, houdt de stichting het certificatieregister bij en organiseert het overleg met stakeholders. Doel is om draagvlak te creëren voor het beheersen van de risico’s van asbest. Het ministerie van SZW heeft met de stichting een convenant gesloten. Op basis daarvan draagt de stichting bij aan de ontwikkeling van certificatieschema’s voor het werkveld asbest en beheert deze. Het gaat hierbij om certificatie van het proces van asbestinventarisatie en -verwijdering en om persoonscertificatie. De stichting richt zich op personen en organisaties die bedrijfsmatig een rol vervullen binnen de keten van asbestverwijdering.

Onder ‘een veilige maatschappelijk verantwoorde wijze’ wordt verstaan dat Ascert  werkt binnen ecologische randvoorwaarden en oog heeft voor milieu en stuurt op een combinatie van respect hebben voor de sociale kant (en de gezondheid en veiligheid) van mensen en tegelijkertijd scherp blijven op de economische prestaties.
Lees meer →

Voorzitter – Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven

De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) behartigt de collectieve en individuele belangen van Ondernemers in de 4 bedrijfstakken stukadoren en afbouw, vloeren en terrazzo, plafond- en wandmontage en natuursteen. De vereniging heeft bijna 1700 leden en kenmerkt zich door een actief verenigingsleven waarin zowel gemeenschappelijke als specifieke activiteiten voor beroepsgroepen binnen de vereniging georganiseerd worden. NOA is vertegenwoordigd in diverse besturen van externe organisaties. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat dat vanuit de vestigingsplaats Veenendaal de werkzaamheden uitvoert.

NOA is een vereniging die zich in een fase van transitie bevindt. De markt verandert, arbeidspatronen zijn aan het veranderen wat ook weer tot uiting komt in de veranderingen van het ledenbestand. De vereniging werkt intensief samen met andere organisaties om de belangen van leden beter te dienen en tegelijkertijd dient er intensief beleid te worden gevoerd om leden aan de vereniging te binden en draagvlak te organiseren voor het beleid van de vereniging.
Lees meer →

Voorzitter – BPBI

De Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders (BPBI) behartigt de collectieve belangen van haar ruim 420 leden die actief zijn als bewindvoerder, mentor, curator en inkomensbeheerder.
Bij elkaar behartigen de leden ca. 50% van de bewindvoeringsdossiers die door professionals worden behandeld in Nederland.

De vereniging bevindt zich momenteel in een transitiefase, waarin zij zich herpositioneert als een maatschappelijk betrokken partij actief vanuit het maatschappelijk middenveld in het sociaal domein. Vanwege veranderende wet- en regelgeving is de sector volop in beweging t.a.v. ambulantisering van de zorg, publieke opvatting m.b.t. zelfredzaamheid en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel de leden, die variëren van grote organisaties tot ZZP-ers, als bestuursleden hebben een diverse achtergrond.
Lees meer →

Manager Communicatie – OSB

Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. OSB behartigt de belangen van 300 leden, die met 120.000 medewerkers 70% van de totale omzet van de markt realiseren. Dat zijn bedrijven die zich voornamelijk op de zakelijke markt richten, zoals de schoonmaak van kantoren, glazenwassen, gevelbehandeling, calamiteitenreiniging, treinen, vliegtuigen, scholen en reiniging in de voedingsmiddelenmiddelenindustrie.

De schoonmaak- en glazenwassersbranche is heel dynamisch. De sector is verbonden aan tal van ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt, imago, veiligheid en milieu. Een breed scala van organisaties in het publieke en private domein hebben op de één of andere manier met de branche te maken. Het verbinden van ondernemerschap aan een maatschappelijke context, dat is de kern van de activiteiten van OSB.
Lees meer →

Directeur en programmamanager – Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Omdat de huidige directeur per 1 januari 2020 zijn activiteiten voor het AKC beëindigt is AKC op zoek naar een opvolger als directeur (gemiddeld 3 dagen per week) én een programma manager (gemiddeld 3 dagen per week).

Arbeidsdeskundig Kenniscentrum

Het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) is het kenniscentrum voor arbeidsdeskundigen in Nederland. Het AKC werkt op basis van de filosofie “van arbeidsdeskundigen door arbeidsdeskundigen en voor arbeidsdeskundigen”. Arbeidsdeskundigen dragen binnen het werkdomein arbeid en gezondheid bij aan het vergroten van de participatiemogelijkheden van mensen met een (dreigende) functiebeperking en ondersteunen zo de maatschappelijke doelstelling van een inclusieve arbeidsmarkt. Het AKC bestaat 10 jaar en treedt in een volgende fase waarin overdracht en het gebruik van ontwikkelde kennis naar de arbeidsdeskundigen centraal staat. 
Lees meer →

Voorzitter Wonen – NVM

Organisatie

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is actief in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.

De NVM-vereniging is -via haar dochter NVM Holding- aandeelhouder van diverse werkmaatschappijen met een eigen governance. Gezamenlijk vormen zij de NVM-Groep.

De NVM oefent haar zeggenschap in deze bedrijven uit via de aandeelhoudersvergaderingen en samenwerkingsovereenkomsten. Het NVM-bureau opereert als stafbureau voor NVM en NVM Holding.

De NVM-Groep staat voor bijna € 60 mln. omzet en 250 medewerkers.
Lees meer →

Algemeen Voorzitter – NVM (gesloten)

Organisatie

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is actief in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.

De NVM-vereniging is -via haar dochter NVM Holding- aandeelhouder van diverse werkmaatschappijen met een eigen governance. Gezamenlijk vormen zij de NVM-Groep.

De NVM oefent haar zeggenschap in deze bedrijven uit via de aandeelhoudersvergaderingen en samenwerkingsovereenkomsten. Het NVM-bureau opereert als stafbureau voor NVM en NVM Holding.

De NVM-Groep staat voor bijna € 60 mln. omzet en 250 medewerkers.
Lees meer →

Pagina 1 van 212