Vacatures

All posts in Geen categorie

Directeur en programmamanager – Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Omdat de huidige directeur per 1 januari 2020 zijn activiteiten voor het AKC beëindigt is AKC op zoek naar een opvolger als directeur (gemiddeld 3 dagen per week) én een programma manager (gemiddeld 3 dagen per week).

Arbeidsdeskundig Kenniscentrum

Het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) is het kenniscentrum voor arbeidsdeskundigen in Nederland. Het AKC werkt op basis van de filosofie “van arbeidsdeskundigen door arbeidsdeskundigen en voor arbeidsdeskundigen”. Arbeidsdeskundigen dragen binnen het werkdomein arbeid en gezondheid bij aan het vergroten van de participatiemogelijkheden van mensen met een (dreigende) functiebeperking en ondersteunen zo de maatschappelijke doelstelling van een inclusieve arbeidsmarkt. Het AKC bestaat 10 jaar en treedt in een volgende fase waarin overdracht en het gebruik van ontwikkelde kennis naar de arbeidsdeskundigen centraal staat. 
Lees meer →

Voorzitter Wonen – NVM

Organisatie

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is actief in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.

De NVM-vereniging is -via haar dochter NVM Holding- aandeelhouder van diverse werkmaatschappijen met een eigen governance. Gezamenlijk vormen zij de NVM-Groep.

De NVM oefent haar zeggenschap in deze bedrijven uit via de aandeelhoudersvergaderingen en samenwerkingsovereenkomsten. Het NVM-bureau opereert als stafbureau voor NVM en NVM Holding.

De NVM-Groep staat voor bijna € 60 mln. omzet en 250 medewerkers.
Lees meer →

Algemeen Voorzitter – NVM

Organisatie

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is actief in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.

De NVM-vereniging is -via haar dochter NVM Holding- aandeelhouder van diverse werkmaatschappijen met een eigen governance. Gezamenlijk vormen zij de NVM-Groep.

De NVM oefent haar zeggenschap in deze bedrijven uit via de aandeelhoudersvergaderingen en samenwerkingsovereenkomsten. Het NVM-bureau opereert als stafbureau voor NVM en NVM Holding.

De NVM-Groep staat voor bijna € 60 mln. omzet en 250 medewerkers.
Lees meer →

Bestuursleden – De Nederlandse Associatie (DNA)

De Nederlandse Associatie (DNA) verenigt Nederlandse branche-, beroeps-, belangenorganisaties, federaties en fondsen. DNA stimuleert en ondersteunt professionalisering van verenigingen en verwante organisaties. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat verenigingen onontbeerlijk zijn voor de verbinding in de samenleving. Zij dragen bij aan de welvaart en het welzijn in Nederland. DNA bestaat sinds juli 2015 en heeft inmiddels 150 leden. Vanwege een verandering in het bestuursmodel van DNA zijn alle (nieuwe) bestuursfuncties vacant.
Lees meer →

Voorzitter – Transport en Logistiek Nederland (gesloten)

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt leden en werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa voor Nederlandse wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. TLN vertaalt de collectieve belangen naar de effecten voor individuele ondernemers en bundelt individuele vragen en problemen tot collectieve acties. TLN is het aanspreekpunt voor overheid, politiek, en bedrijfsleven en daarmee de belangenbehartiger van de gehele sector. Gesteund door ruim  5.000 leden behartigt TLN de belangen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Dat is een brede achterban met 1 gezamenlijk doel: de ontwikkeling van een – internationaal – concurrerende sector waarin kwaliteit, innovatie en duurzaamheid centraal staan.
Lees meer →

Office Director – ITEA (gesloten)

ITEA is a transnational and industry-driven Research, Development and Innovation (R&D&I) programme in the domain of software innovation. ITEA is a Cluster programme of EUREKA, an intergovernmental network for R&D&I cooperation, involving over 40 countries globally. ITEA enables an international and knowledgeable community to collaborate in funded projects that turn innovative ideas into new businesses, jobs, economic growth and benefits for society.

We are looking for an Office Director.

More information will follow as soon as possible.

Lid Raad van Commissarissen – Pivot Park Holding (gesloten)

Het Pivot Park is een campus voor bedrijven en instellingen in de sector life sciences & health, met 
name actief in onderzoek naar en ontwikkeling van medicijnen, op industrieterrein Moleneind te Oss.

Het terrein, de gebouwen en de onderzoeksfaciliteiten van Pivot Park behoorden voorheen tot het eveneens op Moleneind gevestigde farmaceutisch bedrijf MSD (Merck Sharp & Dohme). Het park grenst aan het overgebleven deel van MSD Oss en aan het terrein van Aspen Oss, dat voorheen ook tot MSD behoorde.

Samenwerking tussen MSD Oss B.V., de Provincie, de Gemeente, de NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en het Ministerie van EZ heeft in 2012 geleid tot de oprichting van OLSP Vastgoed B.V. en OLSP Holding B.V., die samen de taak hebben om het Pivot Park te ontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft het Pivot Park de eerste fase van zijn ontwikkeling succesvol doorlopen. Er hebben zich ruim vijftig (50) bedrijven gevestigd, samen goed voor de werkgelegenheid van meer dan vijfhonderdvijftig (550) mensen, de samenwerking tussen deze bedrijven onderling en met bedrijven en instellingen elders krijgt steeds meer vorm, de ontvlechting van het park en de terreinen van MSD Oss en Aspen Oss is nagenoeg voltooid, het terrein is openbaar toegankelijk gemaakt en de fysieke inrichting van gebouwen en terrein voor de campusfunctie vindt plaats.
Lees meer →

Sr. Beleidsadviseur Markt – Vereniging van Waterbouwers (gesloten)

Waterbouwers leven met het water

“Waterbouwers zijn van vitaal belang voor het leven in een delta. Niet alleen in Nederland, maar ook in alle overige delta’s in de wereld. Een moderne samenleving als die van ons kan immers slechts bestaan als zij zich veilig beschermd weet tegen overstromingen en kan beschikken over een goede vervoersinfrastructuur. Waterbouwers voorzien in die maatschappelijke basisbehoefte en scheppen daarvoor de randvoorwaarden. Zij hebben leren leven met het water; leren bouwen met het water. Mede daardoor kunnen we als samenleving veilig wonen, werken en recreëren”.
Lees meer →

Lid Raad van Commissarissen – ZLM Verzekeringen (gesloten)

ZLM Verzekeringen is de handelsnaam van De Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A.
(Uitgesloten Aansprakelijkheid). ZLM Verzekeringen (ZLM) is een onderlinge Verzekeringsmaatschappij.

ZLM is op 1 januari 1951 opgericht vanuit de landbouworganisatie Zeeuwse Landbouw Maatschappij. Oorspronkelijk konden daarom alleen agrariërs verzekerd worden. De band met de moederorganisatie werd in 1994 losgesneden. De inmiddels gefuseerde Zuidelijke Landbouw Maatschappij is opgegaan in het ZLTO, waardoor ZLM de enige organisatie is die in naam nog herinnert aan de in 1843 opgerichte Zeeuwse Landbouw Maatschappij.

Anno 2018 is ook de band met de agrarische sector vrijwel helemaal verdwenen. Vanaf 2007 heeft ZLM de focus gericht op het schadeverzekeringenpakket van de particuliere klant. Wat wel gebleven is, is de beperking van het werkgebied: de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Vandaag de dag is ZLM er voor iedereen in Noord-Brabant en Zeeland die goed en voordelig verzekerd wil zijn.
Lees meer →

Directeur – Stichting STABU (gesloten)

Al ruim 40 jaar is Stichting STABU een begrip in de wereld van bestekken en specificeren in de bouw. In de periode tot 1986 is een neutrale standaard voor bestekken ontwikkeld genaamd de STABU-1 systematiek. Namens vele branches hebben deskundigen hun kennis en ervaring aangereikt en gezamenlijk in groepsverband geredigeerd tot beschrijvingen in standaard opmaak. Dit ten behoeve van de bouw- en installatiebranches die zij vertegenwoordigden. De data ging zowel over producten, aanbrengen en monteren, bouwdelen en installaties, als ook over bepalingen van technische, administratieve en juridische aard.
Lees meer →

Pagina 1 van 212